Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

Ustawy

 • t.j. Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2143 (obowiązuje od dnia : 2005-12-15)
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.

 • Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1497 (obowiązuje od dnia : 2005-10-21)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1480 (obowiązuje od dnia : 2005-10-17)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia


 • Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494 (obowiązuje od dnia : 2005-10-05)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

 • Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm. (2) (obowiązuje od dnia : 2005-10-04)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1486 (obowiązuje od dnia : 2005-10-04)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399 (obowiązuje od dnia : 2005-10-02)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1364 (obowiązuje od dnia : 2005-09-26)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1440 (obowiązuje od dnia : 2005-09-24)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419 (obowiązuje od dnia : 2005-09-21)
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

 • Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1297 (obowiązuje od dnia : 2005-09-01)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110 ze zm. (3) (obowiązuje od dnia : 2005-08-19)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184 (obowiązuje od dnia : 2005-08-13)
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1085 (obowiązuje od dnia : 2005-07-30)
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zm. (2) (obowiązuje od dnia : 2005-07-21)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • Dz.U. 2005 nr 100 poz. 836 (obowiązuje od dnia : 2005-07-01)
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dz.U. 2005 nr 100 poz. 835 (obowiązuje od dnia : 2005-06-23)
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dz.U. 2005 nr 90 poz. 757 (obowiązuje od dnia : 2005-06-23)
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 62 poz. 552 (obowiązuje od dnia : 2005-05-03)
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1123
  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne


 • Dz.U. 2005 nr 10 poz. 71 ze zm. (2) (obowiązuje od dnia : 2005-02-08)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 ze zm. (3) (obowiązuje od dnia : 2005-02-05)
 • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki

 • Dz.U. 2005 nr 10 poz. 72 (obowiązuje od dnia : 2005-02-01)
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

 • Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 ze zm. (4) (obowiązuje od dnia : 2005-01-01)
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Rozporządzenia

 • Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1999 nr 13 poz. 121
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania
  Dz. U. 1998 nr 15 poz. 69
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania
  (obowiązuje od dnia : 2005-12-01)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

 • Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1846
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 97 poz. 881
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
  (obowiązuje od dnia : 2005-11-15)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1741
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi


 • Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1998 nr 45 poz. 280
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
  (obowiązuje od dnia : 2005-11-15)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

 • Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1866 (obowiązuje od dnia : 2005-11-15)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

 • Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769 (obowiązuje od dnia : 2005-11-12)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1666 (obowiązuje od dnia : 2005-10-29)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

 • Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632 (obowiązuje od dnia : 2005-10-25)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

 • Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1572 (obowiązuje od dnia : 2005-10-14)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

 • Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1452 (obowiązuje od dnia : 2005-09-24)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 73 poz. 515
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

    - Dz.U. 2011 nr 88 poz. 496
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie


 • Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1356 (obowiązuje od dnia : 2005-09-08)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

 • Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 (obowiązuje od dnia : 2005-08-27)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

 • Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1281 (obowiązuje od dnia : 2005-08-12)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich

 • Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145 (obowiązuje od dnia : 2005-08-09)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1100 (obowiązuje od dnia : 2005-08-02)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

 • Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1098 (obowiązuje od dnia : 2005-08-02)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

 • Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189 (obowiązuje od dnia : 2005-08-02)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 • Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 (obowiązuje od dnia : 2005-07-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986 (obowiązuje od dnia : 2005-07-01)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 (obowiązuje od dnia : 2005-07-01)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  (obowiązuje od dnia : 2005-07-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2865
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1969 nr 20 poz. 150
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego
  (obowiązuje od dnia : 2005-07-01)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.

 • Dz. U. 2005 nr 88 poz. 752 (obowiązuje od dnia : 2005-06-03)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych

 • Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 (obowiązuje od dnia : 2005-05-26)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
    ze zm.
    - Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki


 • Dz.U. 2005 nr 74 poz. 654 (obowiązuje od dnia : 2005-05-14)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dz.U. 2005 nr 69 poz. 622 (obowiązuje od dnia : 2005-05-04)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1264
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


 • Dz.U. 2005 nr 76 poz. 669 (obowiązuje od dnia : 2005-05-02)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn.

 • Dz.U. 2005 nr 39 poz. 372 (obowiązuje od dnia : 2005-03-10)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów.

 • Dz.U. 2005 nr 13 poz. 109 (obowiązuje od dnia : 2005-02-22)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji

 • Dz.U. 2005 nr 20 poz. 169
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2033
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
  (obowiązuje od dnia : 2005-02-18)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 131 poz. 912
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.


 • Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 111 poz. 969
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
  (obowiązuje od dnia : 2005-02-18)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

 • Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 (obowiązuje od dnia : 2005-02-02)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1275
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych


 • Dz.U. 2005 nr 4 poz. 31 (obowiązuje od dnia : 2005-01-25)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

 • Dz.U. 2005 nr 4 poz. 20 (obowiązuje od dnia : 2005-01-25)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

 • Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2884 (obowiązuje od dnia : 2005-01-15)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

Obwieszczenia

 • M.P. 2005 nr 16 poz. 275 (obowiązuje od dnia : 2005-03-21)
 • Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Umowy Międzynarodowe

 • Dz.U. 2005 nr 66 poz. 574 (obowiązuje od dnia : 2005-12-02)
 • Konwencja Nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.

 • Dz.U. 2005 nr 34 poz. 300 (obowiązuje od dnia : 2005-09-15)
 • Konwencja Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP