Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze

Nowości prawne w  2013 r.

Ustawy

 • Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 (obowiązuje od dnia : 2013-01-19)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Uwagi: art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530
  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1210
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

    - Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 19 poz. 113
  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
  Uwaga: art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r.

    - Dz.U. 2013 nr 0 poz. 82
  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami


 • Dz.U. 2013 nr 0 poz. 82 (obowiązuje od dnia : 2013-01-18)
 • Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

 • Dz.U. 2012 nr 132 poz. 800 (obowiązuje od dnia : 2013-01-13)
 • Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

 • Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951 (obowiązuje od dnia : 2013-01-01)
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637 (obowiązuje od dnia : 2013-01-01)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenia

 • Dz.U. 2013 nr 77 poz. 492
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  Zostaje uchylone z dniem 2013-10-24
  (obowiązuje od dnia : 2013-10-24)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 • Dz.U. 2013 nr 54 poz. 376
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
  Uchylone z dniem 2013-04-04
  (obowiązuje od dnia : 2013-04-04)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

 • Dz.U. 2012 nr 220 poz. 1289 (obowiązuje od dnia : 2013-02-23)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dz.U. 2012 nr 206 poz. 1202 (obowiązuje od dnia : 2013-02-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

 • t.j. Dz.U. 2013 nr 18 poz. 133 (obowiązuje od dnia : 2013-01-28)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Obwieszczenia

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP