Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze


Informacje o poniższych dokumentach oraz teksty ujednolicone w plikach PDF są dostępne np. na stronach Sejmu RP

Ustawy

 • Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832 (obowiązuje od dnia : 2006-12-29)
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539 (obowiązuje od dnia : 2006-12-22)
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r.o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056
  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

    - Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1368
  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 132 poz. 800
  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.


 • Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1615 (obowiązuje od dnia : 2006-12-19)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 • Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1587 (obowiązuje od dnia : 2006-11-30)
 • USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7) (obowiązuje od dnia : 2006-10-27)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

 • Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218 (obowiązuje od dnia : 2006-10-27)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej

 • Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1400 (obowiązuje od dnia : 2006-10-19)
 • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1123 (obowiązuje od dnia : 2006-09-20)
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 • Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1032 (obowiązuje od dnia : 2006-09-10)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935 ze zm. (1) (obowiązuje od dnia : 2006-08-05)
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dz.U. 2006 nr 133 poz. 934 (obowiązuje od dnia : 2006-08-05)
 • Ustawa z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

 • Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm. (18) (obowiązuje od dnia : 2006-07-24)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dz.U. 2006 nr 104 poz. 711 ze zm. (4) (obowiązuje od dnia : 2006-07-08)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360 (obowiązuje od dnia : 2006-06-29)
 • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2006 nr 52 poz. 378 (obowiązuje od dnia : 2006-04-14)
 • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe

 • Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 ze zm. (obowiązuje od dnia : 2006-03-02)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Dz.U. 2006 nr 12 poz. 63 (obowiązuje od dnia : 2006-02-09)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2258 ze zm. (1) (obowiązuje od dnia : 2006-01-14)
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

 • Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 ze zm. (6) (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Rozporządzenia

 • Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1678 (obowiązuje od dnia : 2006-12-29)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1605
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1937 nr 88 poz. 635
  Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1937 wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu
  (obowiązuje od dnia : 2006-12-16)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

 • Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325 (obowiązuje od dnia : 2006-10-20)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.

 • Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1340 (obowiązuje od dnia : 2006-10-10)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1341 (obowiązuje od dnia : 2006-10-10)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 176 poz. 1303 (obowiązuje od dnia : 2006-10-01)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1141
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1995 nr 147 poz. 716
  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej
  (obowiązuje od dnia : 2006-09-23)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

 • Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1096 (obowiązuje od dnia : 2006-09-12)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

 • Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1131 (obowiązuje od dnia : 2006-09-06)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2029
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
  (obowiązuje od dnia : 2006-08-22)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

 • Dz.U. 2006 nr 124 poz. 863 (obowiązuje od dnia : 2006-08-12)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

 • Dz.U. 2006 nr 127 poz. 887 (obowiązuje od dnia : 2006-08-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1131
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów


 • Dz.U. 2006 nr 127 poz. 883 (obowiązuje od dnia : 2006-08-01)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dz.U. 2006 nr 125 poz. 869 (obowiązuje od dnia : 2006-07-28)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 • Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724 (obowiązuje od dnia : 2006-07-12)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  (obowiązuje od dnia : 2006-05-31)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

    - Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie


 • Dz.U. 2006 nr 73 poz. 514 (obowiązuje od dnia : 2006-05-29)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

 • Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528 (obowiązuje od dnia : 2006-05-19)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 471
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej


 • Dz.U. 2006 nr 75 poz. 524
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1723
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali
  (obowiązuje od dnia : 2006-05-19)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

 • Dz.U. 2006 nr 73 poz. 515 (obowiązuje od dnia : 2006-05-13)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

 • Dz.U. 2006 nr 42 poz. 283 (obowiązuje od dnia : 2006-04-01)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2006 nr 42 poz. 292 (obowiązuje od dnia : 2006-03-29)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią.

 • Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 (obowiązuje od dnia : 2006-03-25)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

 • Dz.U. 2006 nr 31 poz. 216 (obowiązuje od dnia : 2006-03-14)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

 • Dz.U. 2006 nr 30 poz. 208 (obowiązuje od dnia : 2006-03-11)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 • Dz.U. 2006 nr 23 poz. 177 (obowiązuje od dnia : 2006-03-02)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223 (obowiązuje od dnia : 2006-02-27)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

 • Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2149 (obowiązuje od dnia : 2006-01-11)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

    - Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska


 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2201
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 91 poz. 859
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
  (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe

 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2200
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 99 poz. 912
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
  Dz. U. 2004 nr 175 poz. 1818
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
  (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 1 poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1067
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
  (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1633
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
  Uwaga: par. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 91 poz. 858
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
  (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
  Uchylone z dniem 2009-12-29

 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2171
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 98 poz. 898
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych
  (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych

 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203 (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2198 (obowiązuje od dnia : 2006-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1270
  Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.


Obwieszczenia

 • Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902 (obowiązuje od dnia : 2006-07-19)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dz.U. 2006 nr 122 poz. 851 (obowiązuje od dnia : 2006-07-10)
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • M.P. 2006 nr 19 poz. 210 (obowiązuje od dnia : 2006-03-14)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP