Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze

Ustawy

 • Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241 (obowiązuje od dnia : 2011-12-31)
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

 • Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195 (obowiązuje od dnia : 2011-12-29)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 117 poz. 678 (obowiązuje od dnia : 2011-12-09)
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 1 pkt 5 lit. b wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1392 (obowiązuje od dnia : 2011-12-04)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244 (obowiązuje od dnia : 2011-11-03)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1208 (obowiązuje od dnia : 2011-10-30)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 (obowiązuje od dnia : 2011-10-24)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

 • t.j. Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 122 poz. 851
  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (obowiązuje od dnia : 2011-10-07)
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2012 nr 147 poz. 892
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


 • Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1170 (obowiązuje od dnia : 2011-10-06)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060 (obowiązuje od dnia : 2011-09-29)
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016 (obowiązuje od dnia : 2011-09-01)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1005 (obowiązuje od dnia : 2011-08-31)
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 (obowiązuje od dnia : 2011-08-11)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  Uwaga: patrz art. 48 i 49 w zakresie obowiązywania i wejścia w życie przepoisów ustawy

 • Dz.U. 2011 nr 142 poz. 829 (obowiązuje od dnia : 2011-08-08)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm. (5) (obowiązuje od dnia : 2011-08-01)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 • Dz.U. 2011 nr 159 poz. 945 (obowiązuje od dnia : 2011-08-01)
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.
  UWAGA: Art. 1 pkt 2 i 15 wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 144 poz. 855 (obowiązuje od dnia : 2011-07-28)
 • Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809 (obowiązuje od dnia : 2011-07-20)
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach

 • Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808 (obowiązuje od dnia : 2011-07-20)
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390 (obowiązuje od dnia : 2011-07-07)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 134 poz. 780 (obowiązuje od dnia : 2011-07-01)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.
  UWAGA: art. 1 pkt 20, 21 i 28 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622 (obowiązuje od dnia : 2011-07-01)
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 (obowiązuje od dnia : 2011-07-01)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766 (obowiązuje od dnia : 2011-07-01)
 • Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 1 pkt 11, pkt 21, pkt 29 lit. a, pkt 30, pkt 41, pkt 46 i pkt 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227 (obowiązuje od dnia : 2011-07-01)
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  Uwaga: art. 1 pkt 1, 6, 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

 • Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695 (obowiązuje od dnia : 2011-06-21)
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 • t.j. Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (obowiązuje od dnia : 2011-06-20)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

    - Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707
  Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2012 nr 166 poz. 986
  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2008 nr 38 poz. 215
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań.
  Zostaje uchylone z dniem 2011-11-19
  (obowiązuje od dnia : 2011-06-02)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 102 poz. 585 (obowiązuje od dnia : 2011-06-02)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 18 maja 2011 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569 (obowiązuje od dnia : 2011-05-31)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530 (obowiązuje od dnia : 2011-05-21)
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

 • Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432 (obowiązuje od dnia : 2011-05-16)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
  art. 63 wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398 (obowiązuje od dnia : 2011-05-01)
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych
  Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
  Dz.U. 2010 nr 125 poz. 851
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne.
  Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1187
  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.
  Dz.U. 2010 nr 109 poz. 721
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona.
  Dz.U. 2010 nr 27 poz. 140
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem
  t.j. Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1222
  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.
  (obowiązuje od dnia : 2011-04-08)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2011 nr 48 poz. 247 (obowiązuje od dnia : 2011-04-07)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
  Uwaga: art. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 7 marca 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 (obowiązuje od dnia : 2011-04-04)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 36 poz. 181 (obowiązuje od dnia : 2011-03-21)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159 (obowiązuje od dnia : 2011-03-18)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 (obowiązuje od dnia : 2011-03-01)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

 • Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725 (obowiązuje od dnia : 2011-02-01)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 17 poz. 79 (obowiązuje od dnia : 2011-02-01)
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

 • Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1600 (obowiązuje od dnia : 2011-01-05)
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

 • Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 (obowiązuje od dnia : 2011-01-02)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 • Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2009 nr 109 poz. 913
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01
  (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 10 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., art. 1 pkt 5 i 8 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r., art. 1 pkt 4 i 14 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2010 nr 109 poz. 708 (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726 (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578 (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

 • Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1459 (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1656 (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1652 (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700 (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

 • Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1655 (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Rozporządzenia

 • Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701 (obowiązuje od dnia : 2011-12-15)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

 • Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1470 (obowiązuje od dnia : 2011-12-02)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1453
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1150
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji.
  (obowiązuje od dnia : 2011-11-30)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

 • Dz.U. 2011 nr 104 poz. 607 (obowiązuje od dnia : 2011-11-24)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1223 (obowiązuje od dnia : 2011-10-14)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

 • Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1240
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1982 nr 29 poz. 205
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych
  (obowiązuje od dnia : 2011-10-05)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.

 • Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1043 (obowiązuje od dnia : 2011-09-09)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 (obowiązuje od dnia : 2011-09-06)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968 (obowiązuje od dnia : 2011-09-01)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408 (obowiązuje od dnia : 2011-09-01)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dz.U. 2011 nr 140 poz. 820 (obowiązuje od dnia : 2011-08-07)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

 • Dz.U. 2011 nr 83 poz. 454
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2045
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
  UWAGA: Par. 4 ust. 1 oraz par. 17 tracą moc z dniem 19 lipca 2013 r.
  Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1480
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
  UWAGA: par. 17 traci moc z dniem 19 lipca 2013 r.
  (obowiązuje od dnia : 2011-07-20)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 • Dz.U. 2011 nr 75 poz. 401
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1993 nr 50 poz. 229
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
  Dz. U. 1970 nr 12 poz. 113
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1970 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
  (obowiązuje od dnia : 2011-07-09)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

 • Dz.U. 2011 nr 128 poz. 728 (obowiązuje od dnia : 2011-07-05)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 • Dz.U. 2011 nr 124 poz. 702 (obowiązuje od dnia : 2011-06-30)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2011 nr 88 poz. 496 (obowiązuje od dnia : 2011-06-29)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

 • Dz.U. 2011 nr 88 poz. 503 (obowiązuje od dnia : 2011-06-29)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dz.U. 2011 nr 133 poz. 772 (obowiązuje od dnia : 2011-06-28)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2011 nr 109 poz. 633 (obowiązuje od dnia : 2011-06-14)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.
  par. 1 pkt 1 lit. d w części dotyczacej kodów tytułu ubezpieczenia 04 30 i 04 31 oraz pkt 2 wchodzą w zycie z dniem 1 października 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 103 poz. 593 (obowiązuje od dnia : 2011-06-04)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573 (obowiązuje od dnia : 2011-05-31)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dz.U. 2011 nr 89 poz. 508 (obowiązuje od dnia : 2011-05-14)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488 (obowiązuje od dnia : 2011-05-11)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1256
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
  Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2738
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
  (obowiązuje od dnia : 2011-05-07)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych

 • Dz.U. 2011 nr 47 poz. 242 (obowiązuje od dnia : 2011-04-04)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597 (obowiązuje od dnia : 2011-03-21)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 (obowiązuje od dnia : 2011-03-17)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
  Uwaga: par. 9 ust. 12 pkt 2 oraz ust. 16 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 10 września 2011 r.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 470
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.


 • Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252 (obowiązuje od dnia : 2011-03-15)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

 • Dz.U. 2011 nr 40 poz. 211 (obowiązuje od dnia : 2011-03-11)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

 • Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U 2005 Nr 73 poz. 645
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  Obowiązuje do dnia 2011-03-03
  Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1772 Obowiazuje do dnia 2011-03-03
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (obowiązuje od dnia : 2011-03-03)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dz.U. 2011 nr 20 poz. 102 (obowiązuje od dnia : 2011-02-12)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym

 • Dz.U. 2011 nr 20 poz. 108 (obowiązuje od dnia : 2011-02-12)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej

 • Dz.U. 2011 nr 13 poz. 66 (obowiązuje od dnia : 2011-02-03)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej

 • Dz.U. 2011 nr 20 poz. 106 (obowiązuje od dnia : 2011-02-01)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

 • Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1876
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
  (obowiązuje od dnia : 2011-01-26)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

 • Dz.U. 2010 nr 88 poz. 580 (obowiązuje od dnia : 2011-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.

Obwieszczenia

 • M.P. 2011 nr 113 poz. 1151 (obowiązuje od dnia : 2011-12-16)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2012 r.

 • M.P. 2011 nr 84 poz. 882 (obowiązuje od dnia : 2011-09-19)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2011 r.

 • M.P. 2011 nr 50 poz. 559 (obowiązuje od dnia : 2011-06-21)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2011 r.

 • M.P. 2011 nr 22 poz. 236 (obowiązuje od dnia : 2011-03-22)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2011 r.

 • M.P. 2011 nr 18 poz. 187 (obowiązuje od dnia : 2011-02-23)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP