Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

Umowy Międzynarodowe

 • Dz.U. 2005 nr 66 poz. 574
 • Konwencja Nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.

 • Dz.U. 2005 nr 34 poz. 300
 • Konwencja Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • Dz. U. 2003 nr 117 poz. 1106
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2002 w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 176 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1995

 • Dz. U. 2003 nr 117 poz. 1105
 • Konwencja Nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1995

 • Dz. U. 2003 nr 113 poz. 1065
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

 • Dz. U. 2000 nr 60 poz. 699
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji nr 176 dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r.

 • Dz. U. 1997 nr 72 poz. 450
 • Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.

 • Dz. U. 1997 nr 72 poz. 452
 • Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r.

 • Dz. U. 1997 nr 72 poz. 454
 • Konwencja nr 47 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, przyjęta w Genewie dnia 29 października 1976 r.

 • Dz. U. 1977 nr 14 poz. 54
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1977 w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zabezpieczenia maszyn, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1963

 • Dz. U. 1977 nr 14 poz. 53
 • Konwencja nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zabezpieczenia maszyn, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1963

 • Dz. U. 1994 nr 107 poz. 512
 • Konwencja nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r.

 • Dz. U. 1973 nr 25 poz. 143
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 1 czerwca 1973 w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1967

 • Dz. U. 1973 nr 25 poz. 142
 • Konwencja nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1967

 • Dz. U. 1968 nr 37 poz. 262
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 1968 w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964

 • Dz. U. 1968 nr 37 poz. 261
 • Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 120) dotycząca higieny w handlu i biurach, przyjęta w Genewie dnia 8 lipca 1964

 • Dz. U. 1965 nr 8 poz. 46
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1965 w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960

 • Dz. U. 1965 nr 8 poz. 45
 • Konwencja (nr 115) dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.

 • Dz. U. 1954 nr 44 poz. 202
 • Konwencja (nr 92) dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

 • Dz. U. 1951 nr 11 poz. 84
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 1950 w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 62 dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937

 • Dz. U. 1951 nr 11 poz. 83
 • Konwencja nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949)

 • Dz. U. 1949 nr 63 poz. 499
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 o ratyfikacji Konwencji (nr 62), dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej na XXIII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 czerwca 1937

 • Dz. U. 1925 nr 54 poz. 383
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1925 o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921

 • Dz. U. 1925 nr 54 poz. 382
 • Międzynarodowa Konwencja w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjęta jako projekt dnia 19 listopada 1921 w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923)

 • Dz. U. 1924 nr 7 poz. 59
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie

 • Dz. U. 1922 nr 19 poz. 159
 • Oświadczenie Rządowe o przystąpieniu Polski do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP