Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

Ustawy

 • Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1433 (obowiązuje od dnia : 2002-12-01)
 • Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

 • Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146 ze zm. (obowiązuje od dnia : 2002-11-29)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1660 (obowiązuje od dnia : 2002-11-26)
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01

 • Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1145 ze zm. (1) (obowiązuje od dnia : 2002-09-12)
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw.

 • Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 ze zm. (30) (obowiązuje od dnia : 2002-06-29)
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 • Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1805 (obowiązuje od dnia : 2002-01-13)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dz. U. 2001 nr 125, poz. 1371 (obowiązuje od dnia : 2002-01-01)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ze zm. (17)

 • Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 ze zm. (4) (obowiązuje od dnia : 2002-01-01)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4) (obowiązuje od dnia : 2002-01-01)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rozporządzenia

 • Dz. U. 2002 nr 219 poz. 1841 (obowiązuje od dnia : 2002-12-18)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego

 • Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 (obowiązuje od dnia : 2002-12-16)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Uwagi: par. 1 pkt 33 wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2009 r.

    - Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

    - Dz.U. 2012 nr 220 poz. 1289
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


 • Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270 (obowiązuje od dnia : 2002-12-16)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092 (obowiązuje od dnia : 2002-11-11)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom

 • Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1153 (obowiązuje od dnia : 2002-09-13)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 98 poz. 980
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia


 • Dz. U. 2002 nr 70 poz. 650 (obowiązuje od dnia : 2002-09-09)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym


 • Dz. U. 2002 nr 99 poz. 896 (obowiązuje od dnia : 2002-09-05)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
    ze zm.
    - Dz. U. 2005 nr 88 poz. 752
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych


 • Dz. U. 2002 nr 132 poz. 1121 (obowiązuje od dnia : 2002-09-03)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 112 poz. 663
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób


 • Dz. U. 2002 nr 97 poz. 875 (obowiązuje od dnia : 2002-09-03)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego
    ze zm.
    - Dz. U. 2002 nr 139 poz. 1170
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędu


 • Dz. U. 2002 nr 139 poz. 1169 (obowiązuje od dnia : 2002-09-02)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 124 poz. 863
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

    - Dz.U. 2010 nr 126 poz. 855
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.


 • Dz. U. 2002 nr 81 poz. 735 (obowiązuje od dnia : 2002-08-21)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 07 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych

 • Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 (obowiązuje od dnia : 2002-08-01)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia


 • Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 (obowiązuje od dnia : 2002-07-29)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu


 • Dz. U. 2002 nr 109 poz. 961 (obowiązuje od dnia : 2002-07-18)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 24 poz. 213
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

    - Dz.U. 2007 nr 106 poz. 726
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi


 • Dz. U. 2002 nr 37 poz. 341 (obowiązuje od dnia : 2002-07-13)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1866
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej


 • Dz. U. 2002 nr 96 poz. 858 (obowiązuje od dnia : 2002-07-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 222 poz. 2255
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe

    - Dz.U. 2007 nr 106 poz. 725
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe


 • Dz. U. 2002 nr 109 poz. 962 (obowiązuje od dnia : 2002-06-28)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 24 poz. 212
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite


 • Dz. U. 2002 nr 24 poz. 248 (obowiązuje od dnia : 2002-06-19)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła

 • Dz. U. 2002 nr 63 poz. 572 (obowiązuje od dnia : 2002-06-07)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

 • Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 (obowiązuje od dnia : 2002-06-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 30 poz. 208
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.


 • Dz. U. 2001 nr 131 poz. 1462 (obowiązuje od dnia : 2002-05-17)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 65 poz. 602
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

    - Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1678
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych


 • Dz. U. 2002 nr 34 poz. 316 (obowiązuje od dnia : 2002-04-19)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej

 • Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1204 (obowiązuje od dnia : 2002-04-09)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków

 • Dz.U. 2002 nr 17 poz. 161 (obowiązuje od dnia : 2002-04-01)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

 • Dz. U. 2002 nr 15 poz. 144 (obowiązuje od dnia : 2002-03-12)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku

 • Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43 (obowiązuje od dnia : 2002-02-02)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki

Obwieszczenia

 • Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1720 (obowiązuje od dnia : 2002-12-05)
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dz. U. 2002 nr 139 poz. 1170 (obowiązuje od dnia : 2002-09-02)
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędu

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP