Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ZAŁĄCZNIK VII

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 96/82/WE Niniejsza dyrektywa

art. 1

art. 1

art. 2 ust. 1 akapit pierwszy

art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 2 i 3

art. 2 ust. 1 akapit drugi

art. 3 pkt 12

art. 2 ust. 2

art. 3 pkt 1

art. 3 pkt 1

art. 3 pkt 2

art. 3 pkt 8

art. 3 pkt 3

art. 3 pkt 9

art. 3 pkt 4

art. 3 pkt 10

art. 3 pkt 5

art. 3 pkt 13

art. 3 pkt 6

art. 3 pkt 14

art. 3 pkt 7

art. 3 pkt 15

art. 3 pkt 8

art. 3 pkt 16

art. 3 pkt 2–7, art. 3 pkt 11 i 12 oraz art. 3 pkt 17–19

art. 4

art. 2 ust. 2 akapit pierwszy lit. a)–f) oraz h)

art. 2 ust. 2 akapit pierwszy lit. g) i art. 2 ust. 2 akapit drugi

art. 4

art. 5

art. 5

art. 6 ust. 1

art. 7 ust. 2

art. 6 ust. 2 lit. a)–g)

art. 7 ust. 1 lit. a)–g)

art. 6 ust. 3

art. 7 ust. 3

art. 6 ust. 4

art. 7 ust. 4 lit. a)–c)

art. 7 ust. 4 lit. d)

art. 7 ust. 1

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 2 lit. a) i b)

art. 7 ust. 1a

art. 8 ust. 2 lit. a)

art. 7 ust. 2

art. 8 ust. 5

art. 7 ust. 3

art. 8 ust. 3

art. 8 ust. 4

art. 8 ust. 5

art. 8 ust. 1 i 2

art. 9 ust. 1 i 2

art. 9 ust. 2

art. 9 ust. 1

art. 10 ust. 1

art. 9 ust. 2 akapit pierwszy

art. 10 ust. 2

art. 9 ust. 2 akapit drugi

art. 9 ust. 3

art. 10 ust. 3

art. 9 ust. 4

art. 10 ust. 6

art. 9 ust. 5

art. 10 ust. 5

art. 9 ust. 6

art. 10 ust. 4

art. 10

art. 11

art. 11 ust. 1 lit. a) i b)

art. 12 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 12 ust. 2

art. 11 ust. 1 lit. c)

art. 12 ust. 1 lit. c)

art. 11 ust. 2

art. 12 ust. 3

art. 11 ust. 3

art. 12 ust. 4 i 5

art. 11 ust. 4

art. 12 ust. 6 akapit pierwszy

art. 11 ust. 4a

art. 12 ust. 6 akapit drugi

art. 11 ust. 5

art. 12 ust. 7

art. 11 ust. 6

art. 12 ust. 8

art. 12 ust. 1 akapit pierwszy

art. 13 ust. 1

art. 12 ust. 1 akapit drugi

art. 13 ust. 2

art. 12 ust. 1a

art. 12 ust. 2

art. 13 ust. 3

art. 13 ust. 4

art. 13 ust. 1 akapit pierwszy

art. 14 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i art. 14 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie

art. 13 ust. 1 akapit drugi zdanie pierwsze i trzecie

art. 14 ust. 2 akapit drugi ostatnie zdanie

art. 13 ust. 1 akapit drugi zdanie drugie

art. 14 ust. 1

art. 13 ust. 1 akapit trzeci

art. 14 ust. 2 akapit drugi zdanie pierwsze

art. 14 ust. 1 zdanie drugie

art. 13 ust. 2

art. 14 ust. 3

art. 13 ust. 3

art. 14 ust. 4

art. 13 ust. 4 zdanie pierwsze

art. 14 ust. 2 lit. b)

art. 13 ust. 4 zdanie drugie i trzecie

art. 22 ust. 3 akapit pierwszy i drugi

art. 13 ust. 5

art. 15 ust. 1

art. 13 ust. 6

art. 14 ust. 2 lit. c)

art. 15 ust. 2–7

art. 14 ust. 1

art. 16

art. 14 ust. 2

art. 17

art. 15 ust. 1 lit. a–d)

art. 18 ust. 1 lit. a–d) oraz art. 18 ust. 2 akapit pierwszy

art. 15 ust. 2 akapit pierwszy

art. 18 ust. 1 lit. e) oraz art. 18 ust. 3

art. 15 ust. 2 akapit drugi

art. 18 ust. 2 akapit drugi

art. 15 ust. 3

art. 18 ust. 4

art. 16

art. 6 ust. 1

art. 6 ust. 2 i 3

art. 17

art. 19

art. 18 ust. 1

art. 20 ust. 1 i 2

art. 18 ust. 2 lit. a)

art. 20 ust. 4

art. 18 ust. 2 lit. b) i c)

art. 20 ust. 7

art. 18 ust. 3

art. 20 ust. 11

art. 20 ust. 3, 5, 6, 8, 9 i 10

art. 19 ust. 1

art. 21 ust. 1

art. 19 ust. 1a akapit pierwszy

art. 21 ust. 3 akapit pierwszy

art. 19 ust. 1a akapit drugi

art. 21 ust. 3 akapit drugi

art. 19 ust. 2 akapit pierwszy

art. 21 ust. 4

art. 19 ust. 2 akapit drugi

art. 21 ust. 6

art. 19 ust. 3

art. 21 ust. 7

art. 21 ust. 5

art. 19 ust. 4

art. 21 ust. 2

art. 20 ust. 1 akapit pierwszy

art. 22 ust. 1

art. 20 ust. 1 akapit drugi

art. 22 ust. 2

art. 20 ust. 2

art. 23

art. 24

art. 21 ust. 1

art. 25

art. 21 ust. 2

art. 21 ust. 5

art. 22

art. 27

art. 23

art. 32

art. 24

art. 31

art. 25

art. 33

art. 26

art. 34

art. 26 i art. 28-30

załącznik I akapit wprowadzający

załącznik I wprowadzenie pkt 1–5

załącznik I, uwagi do załącznika I, uwagi 1–3

załącznik I wprowadzenie pkt 6–7

załącznik I część 1

załącznik I część 2

załącznik I część 1, uwagi do części 1, uwagi 1–6

załącznik I, uwagi do załącznika I, uwagi 13–18

załącznik I część 1, uwagi do części 1, uwaga 7

załącznik I, uwagi do załącznika I, uwaga 20

załącznik I, uwagi do załącznika I, uwaga 7

załącznik I część 2

załącznik I część 1

załącznik I część 2, uwagi do części 2, uwaga 1

załącznik I, uwagi do załącznika I, uwagi 1 i 5–6

załącznik I część 2, uwagi do części 2, uwaga 2

załącznik I, uwagi do załącznika I, uwagi 8–10

załącznik I część 2, uwagi do części 2, uwaga 3

załącznik I, uwagi do załącznika I, uwagi 11.1, 11.2 i 12

załącznik I część 2, uwagi do części 2, uwaga 4

załącznik I, uwagi do załącznika I, uwaga 4

załącznik II części I–III

załącznik II pkt 1–3

załącznik II część IV pkt A

załącznik II pkt 4 lit. a)

załącznik II pkt 4 lit. a) ppkt (i), (ii) oraz (iii)

załącznik II część IV pkt B

załącznik II pkt 4 lit. b)

załącznik II pkt 4 lit. c)

załącznik II część IV pkt C

załącznik II pkt 4 lit. d)

załącznik II część V pkt A–C

załącznik II pkt 5 lit. a)–c)

załącznik II część V pkt D

załącznik II pkt 5 lit. d)

załącznik III akapit wprowadzający i lit. a)–b)

załącznik III akapity wprowadzające oraz lit. a) art. 8 ust. 1 i 5

załącznik III lit. c) ppkt (i)-(iv)

załącznik III lit. b) ppkt (i)–(iv)

załącznik III pkt c) ppkt (v)-(vii)

załącznik III lit. b) ppkt (v)–(vii)

załącznik IV

załącznik IV

załącznik V pkt 1

załącznik V część 1 pkt 1

załącznik V pkt 2

załącznik V pkt 3–5

załącznik V część 1 pkt 2–4

załącznik V, pkt 6

załącznik V część 2 pkt 1

załącznik V pkt 7–8

załącznik V część 1 pkt 5

załącznik V część 1 pkt 6

załącznik V pkt 9–10

załącznik V część 2 pkt 2–3

załącznik V pkt 11

załącznik V część 1 pkt 7

załącznik V część 2 pkt 4

załącznik VI część I

załącznik VI część I

załącznik VI część II

załącznik VI część II

załącznik VII

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP