Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wy瞠jCIOP
.. | Czynniki chemiczne i py造 - materia造 informacyjne | Artyku造 | Artyku造 - zagro瞠nia chemiczne | Artyku造 - zagro瞠nia py這we | Artyku造 - wentylacja i klimatyzacja | Nowo軼i wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Us逝gi | Interesuj帷e odno郾iki


Artyku造 w "Bezpiecze雟twie Pracy - Nauka i Praktyka" - zagro瞠nie PYxMI w 鈔odowisku pracy


PYΧ W 吐ODOWISKU PRACY


Znaczniki gazowe w ocenie emisji zanieczyszcze przenoszonych powietrzem
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2009, str. 14-17

mgr in. Tomasz Jankowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa雟twowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono za這瞠nia metody oceny emisji substancji przenoszonych powietrzem z maszyn zgodnie z zaleceniami PN-EN 1093-2. W normie tej okre郵ono sposoby post瘼owania podczas wyznaczania wielko軼i emisji zanieczyszcze z maszyny, w okre郵onych warunkach pracy maszyny, z zastosowaniem metody znacznik闚 gazowych. Zasad metody pomiar闚 jest generowanie znacznika gazowego ze znanym i sta造m strumieniem, symuluj帷ym aerodynamiczne zachowanie si rzeczywistego zanieczyszczenia, a nast瘼nie na prowadzeniu pomiar闚 st篹enia znacznika gazowego i rzeczywistego zanieczyszczenia w otoczeniu 廝鏚豉 emisji.

Zagro瞠nia chemiczne i py這we w procesach produkcji wyrob闚 metalowych
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2008, str. 7-11

dr Ewa Gaw璠a
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa雟twowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono zagadnienia dotycz帷e szkodliwych czynnik闚 chemicznych oraz py堯w wyst瘼uj帷ych na stanowiskach produkcji wyrob闚 metalowych. Opisano procesy produkcyjne i materia造 stosowane do produkcji. Wskazano czynniki chemiczne, kt鏎e powinny by przedmiotem pomiar闚 oraz oceny nara瞠nia zawodowego w poszczeg鏊nych grupach proces闚.

Smog w 鈔odowisku miejskim
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2006, str. 20-23

mgr in. Ivan Makhniashvili,
doc. dr hab. Zbigniew Makles
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa雟twowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono informacje o negatywnych oddzia造waniach przemys逝 i transportu na sk豉d powietrza atmosferycznego w miastach oraz o przemianach fizycznych i chemicznych emitowanych zanieczyszcze tworz帷ych swoisty stan powietrza zwany smogiem. Przedstawiono tak瞠 kierunki dzia豉 zmierzaj帷ych do zminimalizowania lub wyeliminowania proces闚 towarzysz帷ych tworzeniu si smogu w powietrzu miejskim.

Skuteczno嗆 filtracji cz御tek nanometrycznych przez materia造 filtracyjne
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2005, str. 9-11

dr in. El瘺ieta Jankowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa雟twowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wyniki badania skuteczno軼i frakcyjnej materia堯w stosowanych w filtrach dok豉dnych z grupy F (dla frakcji cz御tek od 29 do 279 nm) i w filtrze wysoko skutecznym z grupy HEPA (dla frakcji cz御tek od 32 do 225 nm). Badania przeprowadzono przy r騜nych pr璠ko軼iach przep造wu aerozolu atmosferycznego (filtry z grupy F) i aerozolu DEHS (filtr z grupy HEPA).

Wykorzystanie metod wizualizacji przep造wu powietrza i znacznik闚 gazowych w badaniach rozprzestrzeniania si zanieczyszcze w pomieszczeniu pracy
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2005, str. 10-12

mgr in. Tomasz Jankowski,
dr in. El瘺ieta Jankowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa雟twowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono wyniki bada rozprzestrzeniania si zanieczyszcze powietrza w pomieszczeniu pracy z zastosowaniem wizualizacji przep造wu powietrza oraz metody znacznik闚 gazowych. Badania przeprowadzono przez okre郵anie kierunk闚 przep造wu powietrza i st篹e znacznika gazowego w strefie oddychania pracownik闚 obs逝guj帷ych stanowisko pracy, stanowi帷e 廝鏚這 emisji, oraz w strefie oddychania pracownika wykonuj帷ego czynno軼i na stanowisku pracy, znajduj帷ym si w tym samym pomieszczeniu.

Azbest - nara瞠nie i skutki zdrowotne
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2004, str. 2-6

dr hab. Edward Wi璚ek prof.. P
Katedra In篡nierii 字odowiska
Politecznika 鏚zka


W artykule przedstawiono problemy zawodowej, parazawodowej i 鈔odowiskowej ekspozycji na w堯kna azbestowe. Jak wynika z bada klinicznych i epidemiologicznych, nara瞠nie na py造 azbestu jest zwi您ane z rozwojem pylicy azbestowej, raka p逝ca oraz nowotwor闚 op逝cnej i otrzewnej. W pracy przedyskutowano mo磧iwe mechanizmy tych chor鏏. Przedstawiono tak瞠 zapadalno嗆 na azbestozale積e choroby zawodowe w Polsce i ryzyko nowotworowe przy r騜nych scenariuszach nara瞠nia.

Klasyfikacja typowych prac rolniczych wed逝g nara瞠nia rolnika na dzia豉nie py逝 - zalecenia profilaktyczne
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2002, str. 22-25

drn. Techn. Anna Mo這cznik
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chod磬i


"Artyku przedstawia g堯wne problemy, kt鏎e s zawarte w broszurze "Klasyfikacja typowych prac rolniczych w gospodarstwach indywidualnych w zale積o軼i od poziomu zawodowego nara瞠nia rolnika na dzia豉nie py逝 - zalecenia profilaktyczne". Py rolniczy om闚iony jest w aspekcie 廝鏚e py逝, w豉軼iwo軼i chorobotw鏎czych jego sk豉dnik闚, poziomu zapylenia przy pracach rolniczych, rocznej ekspozycji rolnika na py w gospodarstwach o r騜nych profilach produkcji oraz technicznej, technologicznej i zdrowotnej profilaktyki."

字odki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2002, str. 10-13

dr in. El瘺ieta Jankowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W artykule przedstawiono rol 鈔odk闚 ochrony zbiorowej przed zapyleniem w systemach zarz康zania jako軼i, 鈔odowiskiem oraz bezpiecze雟twem i higien pracy. Om闚iono metody badania i zasady klasyfikacji filtr闚 powietrza (wst瘼nych, dok豉dnych i wysoko skutecznych) stosowanych w systemach wentylacyjnych.

Materia造 izolacyjne zawieraj帷e sztuczne w堯kna mineralne - zagro瞠nia
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2002, str. 17-20

dr Jan A. Krajewski,
prof. dr hab. Stanis豉w Tarkowski
Instytut Medycyny Pracy im. Prof.. Dr. med Jerzego Nofera


W pracy om闚iono zagro瞠nia dla zdrowia zwi您ane ze stosowaniem sztucznych w堯kien mineralnych a zw豉szcza we軟y izolacyjnej. Pracownicy zatrudnieni przy produkcji: sztucznych w堯kien mineralnych, wyrob闚 szczelniaj帷ych oraz ich monta簑 i wymianie, nale膨 do najbardziej nara穎nych. Zgodnie z dyrektyw 98/98/WE we軟a mineralna zosta豉 sklasyfikowana jako dra積i帷a i rakotw鏎cza (kategoria 3). W pracy om闚iono, obowi您uj帷e za granic i w Polsce, procedury i przepisy prawa zapewniaj帷e bezpieczne dla zdrowia stosowanie we軟y mineralnej przy pracach izolacyjnych. Szczeg馧owo przedstawiono Kodeks ILO dotycz帷y bezpiecznego stosowania we軟y izolacyjnej z syntetycznych w堯kien szklanych.

Zagro瞠nie py貫m kobiet w rodzinnych gospodarstwach rolniczych
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2001, str. 14-16

dr n. tech. Anna Mo這cznik
Instytut Medycyny Wsi im. W.Chod磬i w Lublinie


Badania przeprowadzone w dziesi璚iu gospodarstwach rodzinnych, prowadz帷ych produkcje mieszan wykaza造 aktywne wsp馧uczestnictwo kobiet w prowadzeniu gospodarstw. Prace wykonywane przez kobiety koncentruj si w obr瑿ie obej軼ia - g堯wnie obrz康ek inwentarza, w polu natomiast s to przede wszystkim r璚zne prace piel璕nacyjne oraz prace pomocnicze przy zbiorze p這d闚 rolnych.

Metody badania wysoko skutecznych materia堯w filtracyjnych
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2001, str. 11-14

dr in.. El瘺ieta Jankowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Jednym z wa積iejszych element闚 鈔odk闚 ochrony zbiorowej przed zapyleniem s filtry powietrza. Systemy oczyszczaj帷e powietrze, w zale積o軼i od ich przeznaczenia, s wyposa穎ne w filtry wst瘼ne (typu G), filtry dok豉dne (typu F) i filtry wysoko skuteczne (typu HEPA i ULPA), Oczyszczanie powietrza z cz御tek drobnodyspersyjnych, najbardziej szkodliwych dla ludzi i niebezpiecznych dla wyrob闚, takich jak: produkty farmaceutyczne, elektroniczne itd., zwykle wymaga zastosowania tr鎩stopniowego systemu oczyszczania powietrza, kt鏎y zawiera filtry ka盥ego z wymienionych typ闚.
Metody grawimetryczne, stosowane do badania skuteczno軼i i penetracji filtr闚 powietrza, nie daj informacji o liczbowym st篹eniu i rozk豉dzie wymiarowym cz御tek, co jak wiadomo jest niezb璠ne do okre郵enia szkodliwego dzia豉nia py堯w (proces osadzania si py逝 w uk豉dzie oddechowym cz這wieka jest uzale積iony od wymiar闚 cz御tek) lub niebezpiecznego dzia豉nia py堯w (jako嗆 produktu jest zdeterminowana klas czysto軼i pomieszczenia).
Rozw鎩 technik pomiarowych, umo磧iwiaj帷ych zliczanie cz御tek py堯w o bardzo ma造ch wymiarach, poczynaj帷 ju od kilku nanometr闚, umo磧iwi podj璚ie prac nad nowymi normami, w kt鏎ych skuteczno嗆 i penetracja, okre郵one metod zliczania cz御tek, b璠 podstaw do klasyfikacji i oceny filtr闚 powietrza. Normy te s opracowywane w ramach dzia豉lno軼i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 195 Filtry do oczyszczania powietrza.
Jednym z obecnie opracowywanych projekt闚 norm jest prEN 779, w kt鏎ym s opisane metody badania i klasyfikacji filtr闚 wst瘼nych (bazuj帷e nadal na metodach grawimetrycznych, ze wzgl璠u na niewysok skuteczno嗆 tych filtr闚) i metody badania filtr闚 dok豉dnych metod zliczania cz御tek, przy u篡ciu aerozolu o 鈔ednim wymiarze cz御tek 0,4 mm.
Metody badania filtr闚 wysoko skutecznych (typu HEPA i ULPA) s bardziej skomplikowane i wymagaj przeprowadzenia bada w kilku etapach. Decyzj Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 195, podstaw normy europejskiej EN 1822 s metody zliczania cz御tek najbardziej penetruj帷ych (MPPS) o wymiarach z zakresu 0,15-0,30 mm. W celu okre郵enia wymiaru cz御tek najbardziej penetruj帷ych (MPPS), najpierw bada si materia filtracyjny zastosowany w filtrze. Nast瘼nie okre郵a si skuteczno軼i miejscowe (przecieki) i skuteczno嗆 ca趾owit filtru dla cz御tek MPPS. Metody badania wraz z opisem stosowanej aparatury oraz zasady klasyfikacji filtr闚 s zawarte w normach europejskich.
W niniejszym artykule, kt鏎y jest kontynuacj artyku堯w wcze郾iej opublikowanych, przedstawiono szczeg馧owy opis metod badania materia堯w filtracyjnych stosowanych w wysoko skutecznych filtrach powietrza typu HEPA i ULPA. (...)

Ocena higieniczna zapylenia w 鈔odowisku pracy rolnika
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 6/1999, str. 29-31

dr n. tech. Anna Mo這cznik
Instytut Medycyny Wsi im. W.Chod磬i w Lublinie


Higiena pracy, 陰cz帷a w sobie wszelkie dzia豉nia zmierzaj帷e do ochrony pracuj帷ego przed utrat zdrowia w wyniku oddzia造wania r騜nych czynnik闚 zwi您anych z charakterem pracy oraz z materialnym i spo貫cznym 鈔odowiskiem pracy, w warunkach polskich funkcjonuje w odniesieniu do stanowisk przemys這wych. Rolnicze 鈔odowisko pracy, zw豉szcza w sferze gospodarstw indywidualnych, stanowi otwarty problem higieniczny zar闚no pod wzgl璠em metodycznym, jak i organizacyjno-prawnym.
Py jest tym czynnikiem, kt鏎y towarzyszy najcz窷ciej rolnikowi w jego pracy. Definicja funkcjonuj帷a w Unii Europejskiej okre郵a py jako dyspersyjne rozmieszczenie substancji sta造ch w powietrzu, powsta貫 w wyniku proces闚 mechanicznych lub na skutek poruszania tej substancji. (...)

Na g鏎 strony

Siedziba instytutu
Strona g堯wnaIndeks s堯wStrona BIPCIOP