Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wy瞠jCIOP
.. | Ha豉s i drgania mechaniczne - materia造 informacyjne | Artyku造 - pe軟a lista | Artyku造 - ha豉s s造szalny | Artyku造 - ha豉s infrad德i瘯owy | Artyku造 - ha豉s ultrad德i瘯owy | Artyku造 - drgania mechaniczne | Nowo軼i wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Us逝gi | Interesuj帷e odno郾iki | Konferencja NoiseControl | Konferencja NoiseControl 2013


Ha豉s ultrad德i瘯owy - ARTYKUΧ


Procedury pomiarowe wyznaczania poziomu mocy akustycznej 廝鏚e w zakresie cz瘰totliwo軼i ha豉su ultrad德i瘯owego

dr in. Witold Mikulski,
mgr in. Jan Radosz
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa雟twowy Instytut Badawczy,
Grudzie, 2010

Warunki stosowania procedur  
Procedura orientacyjna  
Procedura techniczna  

Procedury (techniczna i orientacyjna) przeznaczone s do okre郵ania emisji ha豉su wszystkich 廝鏚e ha豉su, w pa鄉ie cz瘰totliwo軼i ha豉su ultrad德i瘯owego (w szczeg鏊no軼i technologicznych 廝鏚e ha豉su ultrad德i瘯owego).

Wielko軼i okre郵aj帷 emisj ha豉su ultrad德i瘯owego 廝鏚豉, jest poziom mocy akustycznej Lw. W szczeg鏊no軼i w zale積o軼i od charakteru emitowanego ha豉su przez 廝鏚這, wielko軼iami tymi s: poziom mocy akustycznej Lw,s (w przypadku 廝鏚e emituj帷ych ha豉s ustalony), Lw,eq – 鈔edni w czasie (r闚nowa積y) poziom mocy akustycznej (w przypadku 廝鏚e emituj帷ych ha豉s nieustalony w tym i nieustalony impulsowy), szczytowy poziom mocy akustycznej Lw,peak (w przypadku 廝鏚e emituj帷ych ha豉s impulsowy). Wielko軼i te okre郵ane s w tercjowych pasmach cz瘰totliwo軼i o cz瘰totliwo軼iach 鈔odkowych f: 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40 kHz.

Procedura techniczna i orientacyjna te r騜ni si dok豉dno軼i okre郵anego poziomu mocy akustycznej wynikaj帷ej z: r騜nego kszta速u powierzchni pomiarowych, r騜nej liczby punkt闚 pomiarowych lub linii omiatania, uwzgl璠nieniem t逝mienia d德i瘯u w powietrzu, uwzgl璠nieniem 鈔odowiska, w kt鏎ym wykonuje si pomiary oraz uwzgl璠nieniem ha豉su t豉. Szczeg馧owe warunki stosowania procedury technicznej i procedury orientacyjnej wyznaczania poziomu mocy akustycznej 廝鏚e w zakresie cz瘰totliwo軼i ha豉su ultrad德i瘯owego zosta造 zamieszczone w oddzielnym pliku


Ha豉s ultrad德i瘯owy na stanowiskach pracy dr捫arek ultrad德i瘯owych - ocena ryzyka zawodowego
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2008, str. 18-22

mgr in. Bo瞠na Smagowska,
dr in. Witold Mikulski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa雟twowy Instytut Badawczy


"Ha豉s ultrad德i瘯owy na stanowiskach pracy w Polsce jest okre郵ony jako ha豉s, w kt鏎ego widmie wyst瘼uj sk豉dowe o wysokich cz瘰totliwo軼iach s造szalnych i niskich ultrad德i瘯owych. Ocen nara瞠nia na ha豉s ultrad德i瘯owy wykonuje si na podstawie (r闚nowa積ego i maksymalnego) poziomu ci郾ienia akustycznego w tercjowych pasmach cz瘰totliwo軼i. Jego g堯wnymi 廝鏚豉mi w procesie pracy s technologiczne urz康zenia ultrad德i瘯owe operuj帷e na niskich cz瘰totliwo軼iach. Jednym z rodzaj闚 takich urz康ze s dr捫arki ultrad德i瘯owe.
W artykule przedstawiono metod pomiaru i kryteria oceny ekspozycji na ha豉s ultrad德i瘯owy na stanowiskach pracy oraz wyniki pomiar闚 i ocen ryzyka zawodowego zwi您anego z nara瞠niem na ten ha豉s na wybranych stanowiskach obs逝gi dr捫arek ultrad德i瘯owych."

Metoda oceny ryzyka zawodowego zwi您anego z ha豉sem ultrad德i瘯owym
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2007, str. 13-17

dr in. Witold Mikulski,
mgr in. Bo瞠na Smagowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa雟twowy Instytut Badawczy


Ha豉s ultrad德i瘯owy na stanowiskach pracy w Polsce jest okre郵ony jako ha豉s, w kt鏎ego widmie wyst瘼uj sk豉dowe o wysokich cz瘰totliwo軼iach s造szalnych i niskich ultrad德i瘯owych. W Polsce ocen nara瞠nia na ha豉s ultrad德i瘯owy wykonuje si na podstawie (r闚nowa積ego i maksymalnego) poziomu ci郾ienia akustycznego w tercjowych pasmach cz瘰totliwo軼i (o cz瘰totliwo軼iach 鈔odkowych z przedzia逝 od 10 kHz do 40 kHz). W artykule przedstawiono: metod pomiaru ha豉su ultrad德i瘯owego na stanowiskach pracy, warto軼i dopuszczalne ha豉su ultrad德i瘯owego oraz metod oceny ryzyka zawodowego wynikaj帷ego z ekspozycji na ha豉s ultrad德i瘯owy. Zamieszczono r闚nie przyk豉dowe wyniki pomiar闚 i oceny ha豉su ultrad德i瘯owego na przyk豉dowym stanowisku pracy.

Pomiary i ocena ekspozycji na ha豉s ultrad德i瘯owy na stanowiskach pracy w 鈍ietle nowych przepis闚 prawnych
"BEZPIECZE垶TWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2002, str. 20-24

dr in. Jolanta Koton,
dr in. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"Zawodowa ekspozycja na ha豉s ultrad德i瘯owy, zaliczany do szkodliwych czynnik闚 fizycznych 鈔odowiska pracy, mo瞠 powodowa niekorzystne zmiany w zdrowiu pracownik闚. W celu oceny stopnia nara瞠nia pracownik闚 na ten czynnik i okre郵enia zwi您anego z nim ryzyka zawodowego, konieczne s pomiary ha豉su ultrad德i瘯owego na stanowiskach pracy i, je郵i jest to uzasadnione, ograniczanie wyst瘼uj帷ego zagro瞠nia. W artykule przedstawiono nowe zasady pomiar闚 ha豉su ultrad德i瘯owego dostosowane do znowelizowanych w 2001 r. przepis闚 prawnych dotycz帷ych najwy窺zych dopuszczalnych nat篹e (NDN) omawianego czynnika."

Na g鏎 strony

Siedziba instytutu
Strona g堯wnaIndeks s堯wStrona BIPCIOP