Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Hałas i drgania mechaniczne - materiały informacyjne | Artykuły - pełna lista | Artykuły - hałas słyszalny | Artykuły - hałas infradźwiękowy | Artykuły - hałas ultradźwiękowy | Artykuły - drgania mechaniczne | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Konferencja NoiseControl | Konferencja NoiseControl 2013

Hałas i drgania - Bibliografia

 • Górski P.: Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby z dysfunkcją słuchu. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2010, nr 7-8, s. 35-37
 • Krukowicz T.: Active noise control algorithm based on a neural network and nonliner input-output system identification model.. Archives Of Acoustics, 2010, nr vol. 35 no. 2, s.
 • Krukowicz T.: Elektroniczny sygnalizator przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod ochronnikami słuchu.. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2010, nr 11, s. 19-21
 • Krukowicz T.: Mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny do monitorowania narażenia na hałas w środowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2010, nr 11, s. 24-26
 • Morzyński L., Górski P.: Algorytmy genetyczne w ograniczaniu zawodowej ekspozycji na hałas, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010) Sękocin Stary, , 2010
 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 9 (456), s. 16-19
 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz jego profilaktyka. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 10 (457), s. 8-10
 • Górski P.: Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach na pieszych. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 7-8, s.
 • P. Górski, T. Krukowicz: Redukcja hałasu w torze komunikacji pojazdu uprzywilejowanego., (W: 56 Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA) , Warszawa-Goniądz, 2009
 • Paweł Górski, Leszek Morzyński: Adaptacyjny sygnalizator akustyczny na przejściach dla pieszych, XXXVII Zimowa szkoła zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, Gliwice-Korbielów, 2009
 • Kaczmarska, A. Łuczak, A.: Analysis of annoyance caused by infrasound and low-frequency noise during mental work. Archives of acoustics, 2008, nr 33, s. 331-340
 • Morzyński L., Górski P.: Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z systemem aktywnej redukcji hałasu. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 7-8, s.
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2007, nr 13 (2), s. 117-125
 • P. Górski: Applications of sensitivity analysis in testing of active noise reduction systems., Noise Control'07, Elbląg, 2007
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac umysłowych, (W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , , 2006
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi – badania w warunkach laboratoryjnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 6, s. 11-15
 • A. Dąbrowski, J. Koton, P. Tadzik: Elektryczne i spalinowe przenośne pilarki łańcuchowe do drewna, CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Harazin, J. Koton: Drgania mechaniczne - dokumentacja. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 1, s.
 • A. Kaczmarska, D. Augustyńska, Z. Engel: Modele wybranych zabezpieczeń przed hałasem niskoczęstotliwościowym i infradźwiękowym, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • A. Kaczmarska, D. Augustyńska, Z. Engel, P. Górski: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowych, CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Kaczmarska, W. Mikulski, D. Augustyńska: Ograniczanie hałasu urządzeń sieci komputerowej. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9, s.
 • A. Lipowczan, T. Rabsztyn: Prototypy przyrządów do kontroli słuchu osób narażonych na hałas na stanowiskach pracy w świetle normatywów IEC 60645-1, PN-EN ISO 389-7 i pr PN-EN ISO 26189, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • A.Lipowczan, J. Kompała: The utilisation of GIS and GPS systems in creating acoustical databases, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • D. Augustyńska: XII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control'01 - Kielce, 24-26 września 2001. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 11, s.
 • D. Augustyńska, A. Kaczmarska, W. Mikulski: Hałas słyszalny, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • E. Kotarbińska: Zasady użytkowania ochronników słuchu na hałaśliwych stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • E. Kotarbińska, D. Puto: Nowe metody doboru ochronników słuchu zgodne z wymaganiami europejskimi, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • E. Kotarbińska, J. Mnich: Wpływ warunków użytkowania nauszników przeciwhałasowych na ich właściwości ochronne. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 2, s.
 • E. Kotarbińska, J. Mnich: Wyniki badań zmian właściwości akustycznych nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • E. Kotarbińska, Z. Pusłowski: Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 2, s.
 • G. Makarewicz: Ocena ryzyka zawodowego. T. 2. STER-wspomaganie komputerowe. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • G. Makarewicz, G. Matuszewski, L. Morzyński, W. M. Zawieska: Transformator energetyczny jako źródło hałasu niskoczęstotliwościowego, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , Gliwice-Wisła, 2001
 • G. Makarewicz, W.M. Zawieska, L. Morzyński: Zastosowanie programowania obiektowego do symulacji systemów aktywnej redukcji hałasu, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu) , Kraków-Krynica, 2001
 • G. Makarewicz, W.M. Zawieska, L. Morzyński, P. Górski: Aktywny ochronnik słuchu z łącznością wewnętrzną, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • Górski P., Krukowicz T.,: Model aktywnego sygnalizatora dźwiękowego na przejściach dla pieszych, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010) Sękocin Stary, , 2001
 • J. Bajkowski, P. Tadzik, [i inni]: Odpowiedź układu belkowego z tłumieniem materiałami granulowanymi na wymuszenie impulsowe, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • J. Koton: Hałas ultradźwiękowy, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • J. Koton, J. Szopa: Drgania mechaniczne - procedura. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 1, s.
 • J. Koton, J. Szopa: Drgania mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • J. Koton, J. Szopa, P. Tadzik: Nowe metody pomiaru i oceny drgań mechanicznych w środowisku pracy, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • J. Koton, J. Szopa, P. Tadzik: Dobór rękawic chroniących przed drganiami do prac ręcznymi narzędziami wibracyjnymi, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • J. Koton, P. Kowalski, J. Szopa, P. Tadzik: Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego, CIOP, Warszawa, 2001
 • J. Piechowicz, L. Stryczniewicz, Z. Engel: Ryzyko w halach przemysłowych jako funkcja wskaźników oceny klimatu akustycznego, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • J. Żera: Percepcja niesynchroniczności składowych widmowych wielotonów, CIOP, Warszawa, 2001
 • J. Żera: Percepcja dźwięku przy prawidłowym i uszkodzonym funkcjonowaniu ucha wewnętrznego, CIOP, Warszawa, 2001
 • J. Żera: Impulse noise in industrial plants: statistical distribution of levels. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2001, nr 2, s.
 • J. Żera, Z. Pusłowski: A foil blaster impulse noise source, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • J.Sadowski, Z. Engel, D. Augustyńska: Database 2000 on materials, products and structures used for vibrational noise protection, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • L. Morzyński, G. Makarewicz: System aktywnej redukcji hałasu z zastosowaniem sieci neuronowych, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu) , Kraków-Krynica, 2001
 • M. Niemas, W. Mikulski: Inter - laboratory test of reproducibility of the results of measurements of sound power level of the model source with the standard PN-EN ISO 3744:1999 (polish version of the standard EN ISO 3744:1994), (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • M. Pawlaczyk - Łuszczyńska, D. Augustyńska, A. Kaczmarska, M. Śliwińska - Kowalska, M. Kameduła: Nowelizacja wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu infradźwiękowego ultradźwiękowego w środowisku pracy. Medycyna Pracy, 2001, nr 3, s.
 • M. Pawlaczyk - Łuszczyńska, D. Augustyńska, A. Kaczmarska, M. Śliwińska - Kowalska, M. Kameduła: Dokumentacja NDN dla hałasu infradźwiękowego. Procedura pomiarowa hałasu infradźwiękowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 2, s.
 • M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, J. Koton, D. Augustyńska: Hałas ultradźwiękowy - procedura pomiarowa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 2, s.
 • M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, J. Koton, M. Śliwińska-Kowalska, M. Kameduła, D. Augustyńska: Hałas ultradźwiękowy - dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 2, s.
 • P. Górski: Modelowanie charakterystyki kierunkowej źródła dźwięku, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • P. Górski, G. Makarewicz, L. Morzyński, W.M. Zawieska: Internetowa baza wiedzy dotycząca hałasu - SMOK. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 11, s.
 • P. Górski, L. Morzyński: Zastosowania aktywnych ochronników słuchu na stacjonarnych stanowiskach pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 3, s.
 • P. Górski, L. Morzyński: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania i baza danych ułatwiająca jego dobór, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , Gliwice-Wisła, 2001
 • P. Górski, L. Morzyński: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 3, s.
 • S. Kowalewski: Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne odgradzające i dystansujące. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 4, s. 2-5
 • W. M. Zawieska, M. Gawlik: Transformatory energetyczne jako źródła energii wibroakustycznej. Mechanika, 2001, nr z. 1, s.
 • W. M. Zawieska, M. Gawlik, K. Kosała: Zagrożenia wibroakustyczne spowodowane pracą transformatorów. Mechanika, 2001, nr z. 2, s.
 • W. Mikulski: Program komputerowy STREFA do obliczania poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy w halach przemysłowych, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , Gliwice - Wisła, 2001
 • W. Mikulski: Program komputerowy STREFA do określania hałasu w halach przemysłowych, wersja 2.3, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • W. Mikulski, M. Niemas: Badania międzylaboratoryjne odtwarzalności poziomu mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku metodą techniczną i orientacyjną wg PN-EN ISO 3744:1999 oraz PN-EN ISO 3746:1999., (W: XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2001) , Wrocław, 2001
 • W. Mikulski, P. Tadzik: Niepewność wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 6, s.
 • W. Mikulski, P. Tadzik: Poziom mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku - badania porównawcze, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , Gliwice - Wisła, 2001
 • W. Rdzanek, W. Rdzanek, Z. Engel: Asymptotic formulae for the acoustic power out put of a simply - supported circular plate. Acta Acustica, 2001, nr 87, s.
 • W. Rdzanek, Z. Engel, W. Rdzanek: Kompensacja fazowa ciśnienia akustycznego płaskiej płyty pierścieniowej, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu) , Kraków-Krynica, 2001
 • Z. Engel: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
 • Z. Engel, D. Pleban: Hałas maszyn i urządzeń - źródła, ocena, CIOP, Warszawa, 2001
 • Z. Engel, D. Pleban, L. Stryczniewicz: Determination of emission sound pressure levels using inversive method, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • Z. Engel, D. Pleban, L. Stryczniewicz: Analiza metod wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji, (W: XLVIII Otwarte Semionarium z Akustyki OSA 2001) , Wrocław, 2001
 • Z. Engel, D. Pleban, L. Stryczniewicz: Inversive method of determination of emission sound pressure levels for the purposes of the acoustic assessment of machines, (W: Proceedings of the 8th International Congress on Sound and Vibration) , Hongkong, 2001
 • Z. Engel, G. Makarewicz, L. Morzyński, W.M. Zawieska: Metody aktywne redukcji hałasu, CIOP, Warszawa, 2001
 • Z. Engel, J. Czerwiński: Mapy akustyczne i monitoring w świetle obowiązujących przepisów, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • Z. Engel, J. Piechowicz: Index Method of Assessment of the Acoustical Climate in Industrial Rooms. International Journal of Acoustics and Vibration, 2001, nr 2, s.
 • Z. Engel, L. Stryczniewicz: Vibro-acoustic Modelling of Machines. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 2001, nr 2, s.
 • Z. Engel, L. Stryczniewicz, J. Piechowicz: Modelowanie emisji akustycznej w środowisku pracy, (W: XLVIII Otwarte Semionarium z Akustyki OSA 2001) , Wrocław, 2001
 • Z. Engel, L. Stryczniewicz, J. Piechowicz: Modelowanie emisji akustycznej w środowisku pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Z. Engel, W.M. Zawieska, P. Kowalski: Możliwość wskaźnikowej oceny ryzyka ze względu na drgania, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Kaczmarska, D. Augustyńska, M. Kameduła: Proposal of New Limit Values for Occupational Exposure to Infrasonic Noise in Poland. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 2000, nr 4, s.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP