Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pracownia Zwalczania Hałasu | Pracownia Drgań Mechanicznych | Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu | Publikacje


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Główne kierunki działalności:


  • opracowywanie i doskonalenie metod pomiaru i oceny hałasu, infra i ultradźwięków oraz drgań mechanicznych,
  • opracowywanie sposobów eliminacji lub zmniejszania szkodliwego działania zagrożeń wibroakustycznych na człowieka w procesie pracy przez:
    • ograniczenie emisji źródeł tych zagrożeń,
    • stosowanie materiałów, ustrojów i konstrukcji ograniczających lub eliminujących te zagrożenia,
    • stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.


Kierownik Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych
dr inż. Dariusz Pleban
e-mail: daple@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP