Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.


Pracownia zwalczania Hałasu - O Pracowni

Główne kierunki działalności Pracowni Zwalczania Hałasu NA1 to:

  • rozpoznawanie stanu zagrożenia hałasem słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym w środowisku pracy,
  • opracowywanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczania hałasu u źródła oraz na drodze jego rozprzestrzeniania,
  • badania zagrożenia pracowników hałasem ustalonym i impulsowym
  • badania ochronników słuchu oraz opracowywanie nowych metod badawczych z zakresu ochrony słuchu i właściwości środków ochrony słuchu
  • działalność normalizacyjna
  • działalność edukacyjna

Laboratoria badawcze Pracowni Hałasu są włączone do akredytowanego przez PCA systemu zapewnienia jakości, obejmującego cały zespół laboratoriów badawczych Instytutu.

Zakres akredytacji obejmuje 3 procedury dotyczące pomiarów mocy akustycznej źródeł hałasu, 2 procedury w zakresie pomiarów kabin dźwiękochłonno- izolacyjnych oraz 3 dotyczące pomiarów hałasu na stanowiskach pracy. Zakres akredytacji obejmuje również procedury dotyczące badań certyfikacyjnych ochronników słuchu.

Kierownik Pracowni
dr inż. Witold Mikulski
tel. 623 32 89, fax: 623 46 54
e-mail: wimik@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93