Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Zwalczania Hałasu - Publikacje

 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 9 (456), s. 16-19
 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz jego profilaktyka. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 10 (457), s. 8-10
 • Kaczmarska, A. Łuczak, A.: Analysis of annoyance caused by infrasound and low-frequency noise during mental work. Archives of acoustics, 2008, nr 33, s. 331-340
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2007, nr 13 (2), s. 117-125
 • P. Górski: Applications of sensitivity analysis in testing of active noise reduction systems., Noise Control'07, Elbląg, 2007
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac umysłowych, (W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , , 2006
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi – badania w warunkach laboratoryjnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 6, s. 11-15
 • A. Kaczmarska, D. Augustyńska, Z. Engel: Modele wybranych zabezpieczeń przed hałasem niskoczęstotliwościowym i infradźwiękowym, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • A. Kaczmarska, D. Augustyńska, Z. Engel, P. Górski: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowych, CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Kaczmarska, W. Mikulski, D. Augustyńska: Ograniczanie hałasu urządzeń sieci komputerowej. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9, s.
 • D. Augustyńska, A. Kaczmarska, W. Mikulski: Hałas słyszalny, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • E. Kotarbińska: Zasady użytkowania ochronników słuchu na hałaśliwych stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • E. Kotarbińska, D. Puto: Nowe metody doboru ochronników słuchu zgodne z wymaganiami europejskimi, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • E. Kotarbińska, J. Mnich: Wyniki badań zmian właściwości akustycznych nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • E. Kotarbińska, J. Mnich: Wpływ warunków użytkowania nauszników przeciwhałasowych na ich właściwości ochronne. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 2, s.
 • E. Kotarbińska, Z. Pusłowski: Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 2, s.
 • J. Żera: Impulse noise in industrial plants: statistical distribution of levels. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2001, nr 2, s.
 • J. Żera: Percepcja niesynchroniczności składowych widmowych wielotonów, CIOP, Warszawa, 2001
 • J. Żera: Percepcja dźwięku przy prawidłowym i uszkodzonym funkcjonowaniu ucha wewnętrznego, CIOP, Warszawa, 2001
 • J. Żera, Z. Pusłowski: A foil blaster impulse noise source, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • M. Niemas, W. Mikulski: Inter - laboratory test of reproducibility of the results of measurements of sound power level of the model source with the standard PN-EN ISO 3744:1999 (polish version of the standard EN ISO 3744:1994), (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • M. Pawlaczyk - Łuszczyńska, D. Augustyńska, A. Kaczmarska, M. Śliwińska - Kowalska, M. Kameduła: Nowelizacja wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu infradźwiękowego ultradźwiękowego w środowisku pracy. Medycyna Pracy, 2001, nr 3, s.
 • M. Pawlaczyk - Łuszczyńska, D. Augustyńska, A. Kaczmarska, M. Śliwińska - Kowalska, M. Kameduła: Dokumentacja NDN dla hałasu infradźwiękowego. Procedura pomiarowa hałasu infradźwiękowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 2, s.
 • W. Mikulski: Program komputerowy STREFA do określania hałasu w halach przemysłowych, wersja 2.3, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • W. Mikulski: Program komputerowy STREFA do obliczania poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy w halach przemysłowych, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , Gliwice - Wisła, 2001
 • W. Mikulski, M. Niemas: Badania międzylaboratoryjne odtwarzalności poziomu mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku metodą techniczną i orientacyjną wg PN-EN ISO 3744:1999 oraz PN-EN ISO 3746:1999., (W: XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2001) , Wrocław, 2001
 • W. Mikulski, P. Tadzik: Niepewność wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 6, s.
 • W. Mikulski, P. Tadzik: Poziom mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku - badania porównawcze, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , Gliwice - Wisła, 2001
 • M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Kaczmarska, D. Augustyńska, M. Kameduła: Proposal of New Limit Values for Occupational Exposure to Infrasonic Noise in Poland. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 2000, nr 4, s.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP