Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta

Pracownia Drgań Mechanicznych NA2 - O Pracowni

Profil działalności pracowni:


Pracownia Drgań Mechanicznych NA2 zajmuje się rozpoznaniem, analizą i oceną zagrożeń drganiami mechanicznymi występującymi w środowisku pracy. W ramach prowadzonych prac doskonalone są metody pomiaru i oceny drgań mechanicznych jak również prowadzone są prace normalizacyjne nad projektami norm (w tym prace w ramach grup roboczych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN / TC 231 Wibracje. Materiały tłumiące i rękawice antywibracyjne oraz prace w ramach Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy). Ponadto w pracowni wykonywane są badania środków ochrony przed oddziaływaniem drgań  mechanicznych, w tym, unikalne w skali kraju, badania właściwości rękawic przeznaczonych do ochrony przed oddziaływaniem drgań miejscowych. Prowadzona są także szeroka działalność dydaktyczna w ramach Centrum Edukacyjnego CIOP (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konsultacje dla służb BHP, pracodawców i pracobiorców, itp.).

Kierownik Pracowni
dr inż. Piotr Kowalski
tel. 623 32 53, fax: 623 46 54
e-mail: pikow@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93