2010 r.  
60-lecie działalności
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
XV Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2010, Książ koło Wałbrzycha, 6-9 czerwca 2010 r.

Konferencja była jednym z kilku wydarzeń naukowych organizowanych w ramach jubileuszu 60-lecia działalności Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Konferencja była adresowana zarówno do osób zajmujących się problematyką zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach i pracach rozwojowych, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwie technicznym, szkoleniach, pracach legislacyjnych i normalizacyjnych dotyczących ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego, jak i do producentów aparatury pomiarowej i wyrobów do ochrony przed hałasem i drganiami mechanicznymi.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Engel
prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska


Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Proszę wprowadzić login (e-mail) i hasło użytkownika

Login (e-mail):
Hasło:


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy