2010 r.  
60-lecie działalności
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Ważne daty

Nadsyłanie streszczeń referatów:
do 31 marca 2010 r.
Potwierdzenie przyjęcia referatów:
do 31 marca 2010 r.
Rejestracja i wczesne wniesienie opłaty rejestracyjnej (uczestnik - 850 PLN, osoba towarzysząca -550 PLN):
do 31 marca 2010 r.
Rejestracja i wniesienie podwyższonej opłaty rejestracyjnej (uczestnik - 950 PLN, osoba towarzysząca -650 PLN):
do 12 maja 2010 r.
Nadsyłanie referatów
do 30 kwietnia 2010 r.
Dokonanie rezerwacji hoteli:
do 15 maja 2010 r.
Nadesłanie zgłoszenia na wystawę:
do 30 kwietnia 2010 r.


Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy