2010 r.  
60-lecie działalności
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Materiały i język Konferencji

Języki Konferencji:
angielski lub polski (tłumaczenie symultaniczne).

Referaty zostaną opublikowane w materiałach Konferencyjnych (płyta CD) oraz w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej m. in. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) i Archives of Acoustics, po zaakceptowaniu ich przez zespoły redakcyjne.


Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy