2010 r.  
60-lecie działalności
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Program Konferencji


Program szczegółowy do pobrania w wersji PDF.

6 czerwca 2010 r. (niedziela)
12.00 – 18.00   Rejestracja uczestników
19.00 – 20.00   Uroczyste otwarcie Konferencji
20.00 – 24.00   Kolacja przy ognisku
     
7 czerwca 2010 r. (poniedziałek)
7.00 – 8.30   Śniadanie
8.30 – 11.00   Referaty plenarne
11.00 – 11.30   Przerwa na kawę
11.30 – 13.30   Referaty sekcyjne
13.30 – 14.30   Obiad
14.30 – 16.10   Referaty sekcyjne
16.10 – 16.40   Przerwa na kawę
16.40 – 19.40   Referaty sekcyjne
20.00   Kolacja
     
8 czerwca 2010 r. (wtorek)
7.00 – 8.00   Śniadanie
8.00 – 14.00   Wizyta we Wrocławiu
14.00 – 15.00   Obiad
15.00 – 17.00   Powrót do Książa
17.00 – 19.00   Referaty plenarne
20.00   Uroczysta kolacja na Zamku Książ
     
9 czerwca 2010 r. (środa)
7.00 – 9.00   Śniadanie
9.00 – 10.30   Referaty plenarne
10.30 – 11.00   Przerwa na kawę
11.00 – 13.40   Referaty sekcyjne
13.40 – 14.10   Uroczyste zamknięcie Konferencji
14.30   Obiad

Program szczegółowy do pobrania w wersji PDF.

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy