2010 r.  
60-lecie działalności
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Komitet OrganizacyjnyPrzewodniczący: dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska – CIOP-PIB

V-ce Przewodniczący: dr inż. Dariusz Pleban – CIOP-PIB
Prof. Barbara Rudno-Rudzińska – Politechnika Wrocławska,

Członkowie:

mgr inż. Alfred Brzozowski – CIOP-PIB,
dr inż. Krzysztof Kossała – AGH
dr inż. Witold Mikulski – CIOP-PIB,
dr inż. Leszek Morzyński – CIOP-PIB,
dr inż. Marek Niemas – ITB
dr inż. Janusz Piechowicz – AGH
dr inż. Małgorzata Suchecka – CIOP-PIB,

Sekretariat: Dorota Bielecka, Anna Machałowska.

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy