2010 r.  
60-lecie działalności
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Opłaty

Rodzaj płatności do 31 marca 2010 r. od 1 kwietnia 2010 r.
Opłata rejestracyjna za uczestnika Konferencji
850 zł
950 zł
Opłata rejestracyjna za osobę towarzyszącą
550 zł
650 zł


Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać przelewem na konto:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Bank PEKAO S.A nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963


z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem:
Konferencja Noise Control 2010.


Opłata rejestracyjna za uczestnika Konferencji obejmuje:
 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • ceremonię otwarcia i zamknięcia Konferencji
 • materiały konferencyjne
 • spotkanie integracyjne przy ognisku (w tym m.in. turniej kusznicy)
 • uroczystą kolację (w tym m.in. pokazy walk rycerskich, tańców z płonącymi kulami oraz fajerwerków)
 • zwiedzanie z przewodnikiem Zamku  Książ
 • wycieczkę z przewodnikiem do Wrocławia – zapoznanie się z głównymi atrakcjami Wrocławia, w tym Panoramą Racławicką i Uniwersytetem Wrocławskim
 • obiady (3) oraz kolację (1).


Opłata rejestracyjna za osobę towarzyszącą obejmuje:
 • ceremonię otwarcia i zamknięcia Konferencji
 • spotkanie integracyjne przy ognisku (w tym m.in. turniej kusznicy)
 • uroczystą kolację (w tym m.in. pokazy walk rycerskich, tańców z płonącymi kulami oraz fajerwerków)
 • zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Książ
 • wycieczkę z przewodnikiem do Wrocławia – zapoznanie się z głównymi atrakcjami Wrocławia, w tym Panoramą Racławicką i Uniwersytetem Wrocławskim
 • obiady (3) oraz kolację (1).Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy