2010
60 years
of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute


Conference programme

Download programme.

June 6, 2010 (Sunday)
12.00 – 18.00   Registration of participants
19.00 – 20.00   Opening Ceremony
20.00 – 24.00   Dinner by a bonfire
     
June 7, 2010 (Monday)
7.00 – 8.30   Breakfast
8.30 – 11.00   Plenary papers
11.00 – 11.30   Coffee break
11.30 – 13.30   Session papers
13.30 – 14.30   Lunch
14.30 – 16.10   Session papers
16.10 – 16.40   Coffee break
16.40 – 19.40   Session papers
20.00   Dinner
     
June 8, 2010 (Tuesday)
7.00 – 8.00   Breakfast
8.00 – 14.00   A sightseeing tour of Wrocław
14.00 – 15.00   Lunch
15.00 – 17.00   Return to Książ
17.00 – 19.00   Plenary papers
20.00   Banquet in the Książ Castle
     
June 9, 2010 (Wednesday)
7.00 – 9.00   Breakfast
9.00 – 10.30   Plenary papers
10.30 – 11.00   Cooffee break
11.00 – 13.40   Session papers
13.40 – 14.10   Closing ceremony
14.30   Lunch

Download programme.

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy