2010
60 years
of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute


Conference proceedings & language

Conference languages: English or Polish (simultaneous interpretation).

All papers will be published in conference proceedings (on a CD) and in scientific journals covered by the Social Sciences Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition and Social Scisearch of Thomson Scientific, e.g. the International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), and Archives of Acoustics, after they have been accepted for publication by the respective Editorial Boards.


Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy