2010
60 years
of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute


Deadlines

Submission of abstracts:
March 31, 2010
Confirmation of abstracts:
March 31, 2010
Early registration (participant – 250 EURO, accompanying person – 180 EURO):
March 31, 2010
Registration (participant – 300 EURO, accompanying person – 230 EURO):
May 12, 2010
Submission of papers:

April 30, 2010
Booking accommodation:

May 15, 2010


Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy