Abstracts

General information

Abstracts in English (no more than 250 words each) should be submitted on-line (after registration) by January 15, 2010

Abstracts should include full names of all co-authors, full affiliations (with addresses) and e-mail addresses

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Please enter login (e-mail) and users’s password

Login (e-mail):
Password:


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy