2010
60 years
of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute


Contact


Secretariat:
Central Institute for Labour Protection – National Research Institute
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Poland

Registration:
Dorota Bielecka
Tel. +48 22 623 46 90, Fax: +48 22 623 46 54,
e-mail: dobie@ciop.pl,
www.ciop.pl/noise_10.

Registration of exhibitors:
Alfred Brzozowski
Tel. +48 22 623 36 84, Fax: +48 22 623 32 64,
e-mail: albrz@ciop.pl,
www.ciop.pl/noise_10.

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy