Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Załącznik  V. Informacje, jakie powinny być przekazane społeczeństwu, zgodnie z  artykułem 13 (1)


   
 1. Nazwisko (nazwa) operatora i adres zakładu.
 2.  
 3. Określenie, poprzez zajmowane stanowisko, osoby  udzielającej informacji.
 4.  
 5. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i  przepisom administracyjnym zapewniającym obowiązywanie niniejszej Dyrektywy  oraz że powiadomienie wymienione w artykule 6 (3) lub raport o bezpieczeństwie  wymieniony w artykule 9 (1) zostały przedłożone kompetentnym władzom.
 6.  
 7. Objaśnienie w sposób zrozumiały działalności  prowadzonej w zakładzie.
 8.  
 9. Powszechnie stosowane nazwy lub, w przypadku substancji  niebezpiecznych wymienionych w części 2 załącznika I, nazwy rodzajów substancji  bądź określenie kategorii grupy substancji niebezpiecznych w odniesieniu do  substancji lub preparatów znajdujących się w zakładzie, które mogą spowodować  poważną awarię, ze wskazaniem ich podstawowych niebezpiecznych właściwości.
 10.  
 11. Ogólne informacje związane z charakterem zagrożenia  poważną awarią,   z uwzględnieniem jego skutków dla ludzi i środowiska.
 12.  
 13. Odpowiednie informacje o sposobach ostrzegania ludności  i jej informowania w razie wystąpienia poważnej awarii.
 14.  
 15. Odpowiednie informacje o działaniach, jakie ludność  powinna podjąć, oraz o zachowaniu zalecanym w przypadku wystąpienia poważnej  awarii.
 16.  
 17. Potwierdzenie, że operator jest zobligowany do podjęcia  odpowiednich przygotowań w  zakładzie, w szczególności w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, w celu  opanowania awarii i zminimalizowania ich skutków.
 18.  
 19. Odniesienie do zewnętrznego planu  awaryjnego [operacyjno-ratowniczego] przygotowanego w celu likwidowania  zewnętrznych skutków awarii. Będzie ono zawierać zalecenie działania zgodnie z  instrukcjami lub wymaganiami ustalonymi przez służby ratownicze w czasie  awarii.
 20.  
 21. Szczegóły określające miejsce,  skąd można otrzymać dalsze informacje, jeśli są one poufne zgodnie z  wymaganiami prawa krajowego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP