Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5/2003 | 6/2003 | 7-8/2003 | 9/2003 | 10/2003 | 11/2003 | 12/2003

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (386) WRZESIEŃ 2003


System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (2)
Jerzy S. Michalik

W artykule przedstawiono i omówiono rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej dotyczące wymagań, jakie powinien spełniać raport o bezpieczeństwie oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne oraz zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze. Omówione rozporządzenia ustalają nowe wymagania, które zastępują obowiązujące do dnia 30 czerwca 2003 r.

Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - prace nad projektem normy europejskiej
Agnieszka Andrzejewska, Katarzyna Szczecińska

Artykuł prezentuje podstawowe informacje na temat obuwia ochronnego stosowanego do prac z substancjami chemicznymi. W artykule przedstawiono również informacje na temat projektu badawczego realizowanego przez sześć europejskich instytucji badawczych, w tym Centralny Instytut Ochrony Pracy w ramach 5 Programu Ramowego UE polegającego na opracowaniu normy dla obuwia chroniącego przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. W wyniku realizacji prac badawczych opracowany został projekt normy europejskiej, który zostanie złożony w Komitecie Technicznym CEN/TC 161 do ustanowienia.

Oświetlenie a wypadki przy pracy
Agnieszka Wolska

"Według danych statystycznych niedostateczne oúwietlenie jest w Polsce jednym z częstszych zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i z każdym rokiem wzrasta o około 10%. Jednak w praktyce oświetlenie jest pomijane jako czynnik ryzyka oraz wypadków przy pracy. Analiza opisów wypadków przy pracy, których pośrednią przyczyną było niewłaściwe oświetlenie umożliwiła stworzenie czterech różnych modeli drzew zdarzeń i błędów. Wyniki badań wskazują, że oświetlenie powinno być uwzględnianie jako ważny czynnik przy analizie wypadków przy pracy."

Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Wyniki analizy wypadku (2)
Antoni Saulewicz

W pierwszej części artykułu omówiono rodzaje urządzeń blokujących oraz wymagania dotyczące doboru urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami, niezależnie od rodzaju energii zasilającej te urządzenia. W drugiej części artykułu przedstawiono wynik analizy wypadku przy pracy, którego jedną z głównych przyczyn był niewłaściwy dobór urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami.

Zastosowanie ergonomii w przedsiębiorstwie - przesłanki systemowe
Jerzy Słowikowski

W artykule omówiono relacje pojawiające się w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem w przypadku stosowania w nim ergonomii. Wykorzystując podejście systemowe zidentyfikowano pięć takich relacji, które obejmują: ergonomiczne usprawnianie stanowisk pracy znajdujących się w eksploatacji, oddziaływanie na proergonomiczną politykę inwestycyjną, kształtowanie jakości ergonomicznej nowopowstających stanowisk pracy i oprzyrządowania technologicznego, kształtowanie jakości ergonomicznej wyrobów oraz badanie i weryfikacja cech ergonomicznych wyrobów własnych i konkurencyjnych.

Pomiary hałasu w pomieszczeniach biurowych
Anna Kaczmarska, Witold Mikulski

"Uciążliwość hałasu w środowisku pracy można zdefiniować jako uczucie niezadowolenia wywołane hałasem. Hałas może być przyczyną braku koncentracji, zmieniać czujność pracownika oraz zmniejszać wydajność pracy. Praca umysłowa wymagająca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy analityczne wydają się być szczególnie wrażliwe na hałas.
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu (w tym infradźwiękowego) na stanowiskach pracy biurowej, przeprowadzonych w instytutach badawczych, bibliotece, bankach i biurach w różnych okresach roku i dnia pracy. Uwzględniono dużą liczbę źródeł zewnętrznych, jak: system wentylacyjny, działalność w budynku biurowym, hałas uliczny."

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP