Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5/2003 | 6/2003 | 7-8/2003 | 9/2003 | 10/2003 | 11/2003 | 12/2003

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (379) LUTY 2003


Właściwości ochronne nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu użytkowania i magazynowania
Ewa Kotarbińska

Jaki jest wpływ czasu i warunków użytkowania nauszników przeciwhałasowych na ich parametry akustyczne. Autorka odpowiada na to pytanie na podstawie badań przeprowadzonych w ciągu trzech lat na czterech popularnych wzorach nauszników przeciwhałasowych.

Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych
Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące problemów jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Omówiono założenia i program realizacji w CIOP projektu celowego zamawianego, ukierunkowanego na poprawę warunków pracy w pomieszczeniach biurowych.

Identyfikacja i modelowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie
Małgorzata Pęciłło

Usprawnianie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów poprawy funkcjonowania całej organizacji. Dotyczy to zarówno procesów strategicznych, czyli tworzących wartość dodaną jak i procesów pomocniczych, do których można zaliczyć m.in. procesy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji i modelowania procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Współudział pracowników w zarządzaniu firmą - korzyści dla obu stron
Magdalena Warszewska

Partycypacja pracownicza, czyli współudział pracowników w zarządzaniu, stanowi jedno z najstarszych zagadnień znajdujących się w obszarze zainteresowań dziedziny dotyczącej zachowań organizacyjnych. Partycypacyjny system zarządzania, poprzez zaspokajanie potrzeby podmiotowości propaguje humanistyczny sposób traktowania podwładnych, przy czym należy podkreślić, że humanizm ten ma wymiar ekonomiczny, gdyż gwarantuje lepszą skuteczność pracowników.

Osoby zatrudnione w środowisku gorącym - struktura wiekowa
Anna Marszałek

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące wiekowej struktury pracowników zatrudnionych w gorącym środowisku. Mężczyźni stanowią ponad 90% osób zatrudnionych w gorącym środowisku. 70% mężczyzn pracujących w gorącym środowisku ma mniej niż 45 lat, natomiast wśród górników aż 87%. Najwięcej jest osób ze średnim stażem pracy (11-20 lat). Wiek pracowników zatrudnionych w gorącym środowisku oraz ich staż pracy będą rzutowały na możliwość wykonywania pracy w tych warunkach.

Właściwości odzieży chroniącej przed działaniem ciekłych substancji chemicznych w skrajnych warunkach temperaturowych
Krzysztof Łężak

Czy stosowanie tej samej odzieży izolującej w różnych temperaturach ma istotny wpływ na jej właściwości ochronne. Autor odpowiada w artykule na to pytanie na podstawie wyników badań czterech typów materiałów, postulując prowadzenie badań w odniesieniu do rzeczywistych warunków ich użytkowania.

Jak zmniejszyć dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej
Grażyna Bartkowiak, Dariusz Błażejewski

Szczelna (barierowa) odzież ochronna jest bardzo często źródłem obciążenia cieplnego jej użytkownika, gdyż utrudnia odprowadzanie potu i wymianę ciepła oraz pary wodnej między ciałem i otoczeniem. Dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez stosowanie pod nią odpowiedniej odzieży podbarierowej. Najlepsze właściwości pod względem kształtowania korzystnego mikroklimatu przy skórze użytkownika wykazuje odzież podbarierowa,wykonana z dwuwarstwowej dzianiny poliestrowo-wiskozowej.

Własności palne trichloroetylenu
Józef Głowiński, Teresa Baczyńska, Mieczysław Seweryniak, Leszek Maciszewski

W artykule dokonano oceny własności palnych i wybuchowych trichloroetylenu według różnych źródeł literaturowych i unormowań prawnych. Wykonano pomiary temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym według obowiązującej normy PN-EN 22719 (2000). Stwierdzono doświadczalnie, że TRI nie zapala się w warunkach opisanych w normie. Przeprowadzane badania i analiza wskazują na nieprawidłowość klasyfikowania urządzeń i osprzętu elektrycznego stosowanego w obecności TRI do grupy IIA.

Strugarki - ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
Dariusz Kalwasiński

Strugarki do obróbki drewna należą do maszyn szczególnie niebezpiecznych. Zagrożenia spowodowane są głównie przez pracujące ze znaczną prędkością narzędzia. W artykule scharakteryzowano źródła zagrożeń, przedstawiono wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji strugarek, wynikające z Polskiej Normy PN-EN859, omówiono sposoby bezpiecznej obsługi i prowadzenia materiału obrabianego, wskazano narzędzia pomocnicze, wpływające na poprawę bezpieczeństwa.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP