Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5/2003 | 6/2003 | 7-8/2003 | 9/2003 | 10/2003 | 11/2003 | 12/2003

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5 (382) MAJ 2003


Systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach Unii Europejskiej
Tadeusz Majewski

W artykule Autor przedstawia podstawowe zasady polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych określone w dokumentach Unii Europejskiej, systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych istniejące aktualnie w państwach UE, obowiązki i zachęty materialne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Bożena Kurkus-Rozowska, Róża Serafin

Ustanowiona w ubiegłym roku norma PN-EN ISO 9999 - Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych - Klasyfikacja jest polską wersją normy europejskiej EN ISO 9999. Ustanawia ona klasyfikację pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowi podstawę do ujednolicenia systemów informacyjnych dotyczących pomocy technicznych. Norma oparta jest na podziale funkcjonalnym tych wyrobów i obejmuje wyroby użytkowane indywidualnie przez osobę niepełnosprawną we wszystkich obszarach jej życia z uwzględnieniem nowych technik i technologii. Jest również pierwszym krokiem formalnym w porządkowaniu systemu badań i atestacji pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych oraz oceny przydatności danego wyrobu do celów rehabilitacji.

Praca zawodowa a choroby reumatyczne
Anna Jędryka-Góral, Elżbieta Łastowiecka

W artykule przedstawiono problemy dotyczące osób aktywnych zawodowo, z rozpoznaną chorobą reumatyczną. Przybliżono czytelnikom charakter tych schorzeń oraz ich związek ze sposobem wykonywania pracy lub warunkami pracy. Wskazano konieczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej, jak również rehabilitacji zawodowej.

Koncepcja komputerowego wspomagania dostosowywania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
Ewa Górska

W świetle obowiązujących przepisów, stanowiska pracy powinny być tak zorganizowane, aby istniała możliwość zatrudniania na nich osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono koncepcję doboru zadań i organizowania stanowisk odpowiednio do możliwości motorycznych i percepcyjnych, jakimi dysponuje osoba z dysfunkcją narządu ruchu.

Rejestrowanie i analiza wydarzeń wypadkowych bezurazowych
Grzegorz Dudka

Zwiększająca się liczba przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zaowocowała wzrostem zainteresowania rejestrowaniem wydarzeń wypadkowych bezurazowych. System rejestracji takich wydarzeń ma za zadanie gromadzenie informacji związanych z zagrożeniami wypadkowymi przed ich wystąpieniem, a ich analiza może wspomóc projektowanie skutecznych działań w zakresie prewencji wypadkowej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP