Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2004 | 2/2004 | 3/2004 | 4/2004 | 5/2004 | 6/2004 | 7-8/2004 | 9/2004 | 10/2004 | 11/2004 | 12/2004

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (391) LUTY 2004


Azbest - narażenie i skutki zdrowotne
Edward Więcek

W artykule przedstawiono problemy zawodowej, parazawodowej i środowiskowej ekspozycji na włókna azbestowe. Jak wynika z badań klinicznych i epidemiologicznych, narażenie na pyły azbestu jest związane z rozwojem pylicy azbestowej, raka płuca oraz nowotworów opłucnej i otrzewnej. W pracy przedyskutowano możliwe mechanizmy tych chorób. Przedstawiono także zapadalność na azbestozależne choroby zawodowe w Polsce i ryzyko nowotworowe przy różnych scenariuszach narażenia.

Badania i ocena zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w Unii Europejskiej
Mariusz Dąbrowski, Andrzej Dąbrowski

W artykule porównano systemy oceny zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w UE. Przedstawiono procedury oceny zgodności oraz wymagania wobec producentów oraz jednostek zajmujących się oceną zgodności, wg dyrektywy 98/37/WE. Wymieniono również obowiązujące przepisy prawne oraz normy zharmonizowane dotyczące maszyn do obróbki i ścinki drewna.

Ogólne zasady ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii Europejskiej
Jan Rzepecki

Ubezpieczenie wypadkowe w większości krajów Unii Europejskiej odgrywa podstawową rolę w zwalczaniu zagrożeń zawodowych i ograniczaniu ich skutków finansowych, jak również w ograniczaniu cierpień osób poszkodowanych i zapewnieniu im, oraz ich rodzinom, środków egzystencji. W artykule przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania ubezpieczenia wypadkowego w krajach Unii Europejskiej.

Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Jerzy S. Michalik, Wojciech Domański

W artykule przedstawiono wymagania przepisów unijnych (Dyrektywa Seveso II) oraz polskich (Prawo ochrony środowiska) odnoszących się do programów zapobiegania awariom (PZA) i systemów zarządzania bezpieczeństwem (SZB) w zakładach zwiększonego (ZZR) oraz dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Sformułowano zalecenia dotyczące zawartości i celów PZA i SZB w zakładach obu kategorii. Zwrócono szczególną uwagę na PZA i SZB w zakładach kategorii ZZR, w których, ze względu na wskazane w artykule wady przepisów polskich, przeciwdziałanie poważnym awariom może okazać się niedostatecznie skuteczne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
Małgorzata Suchecka

W artykule przedstawiono zawartość najważniejszych witryn internetowych CIOP-PIB, popularyzujących w polskich przedsiębiorstwach wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Serwisy są ukierunkowane na udostępnianie treści cieszących się największym zainteresowaniem użytkowników, jak zestawienia i interpretacje aktów prawnych, artykuły, broszury, ulotki, listy kontrolne oraz serwisów dedykowanych określonym grupom odbiorców, np. małym i średnim przedsiębiorstwom lub mikroprzedsiębiorstwom.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP