Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2004 | 2/2004 | 3/2004 | 4/2004 | 5/2004 | 6/2004 | 7-8/2004 | 9/2004 | 10/2004 | 11/2004 | 12/2004

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (390) STYCZEŃ 2004


Prace na wysokości - najczęstsze przyczyny wypadków
Andrzej Dąbrowski

W artykule wskazano obszary działalności człowieka zagrożone upadkiem z wysokości. Na podstawie danych statystycznych scharakteryzowano przyczyny tych wypadków. Dodatkowo omówiono przyczyny upadków z wysokości, które miały miejsce w gospodarstwach indywidualnych w Polsce. Zwrócono również uwagę na obowiązki pracodawcy wynikające z faktu, że prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowach - informacja oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Antoni Gilewicz

Autor omówił przepisy dotyczące informacji, a także planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzeń ministra infrastruktury.

Klasyfikacje chemicznych czynników rakotwórczych - przegląd
Sławomir Czerczak

W artykule omówiono kryteria oceny działania rakotwórczego przyjęte przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) oraz klasyfikacje czynników rakotwórczych przyjęte w USA, Niemczech, Unii Europejskiej i w Polsce.

Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu i transporcie ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych
Zbigniew Makles

W artykule przedstawiono ogólne informacje związane z ropą naftową i jej produktami, dokonano krótkiego przeglądu jej właściwości fizykochemicznych, przedstawiono sposoby magazynowania i transportu. Podano w skrócie negatywne skutki oddziaływania produktów petrochemicznych oraz formy i sposoby ochrony dróg oddechowych i skóry człowieka.

Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej
Konrad Tott

"Autor postuluje w artykule ustanowienie tzw. celowych projektów badawczych, które pozwoliłyby na doprowadzenie do zgodności norm obowiązujących w polskiej armii z normami NATO.
Jako przykład współpracy placówek naukowo-badawczych autor omówił aspekty ergonomiczne w badaniach pojazdów wojskowych."

Zbiory historyczne w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
Joanna Bulińska

W artykule zaprezentowano część księgozbioru Biblioteki CIOP-PIB z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, z lat 1900 -1950. Przy wyborze pozycji kierowano się aktualnością dla współczesnego czytelnika wybranych publikacji.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP