Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | 7-8/2002 | 9/2002 | 10/2002 | 11/2002 | 12/2002

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (371) CZERWIEC 2002


Stan wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
Wiktor Leszczyński

Wraz ze stowarzyszeniem Polski z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi rozpoczął się proces stopniowego dostosowywania prawa polskiego do prawa Wspólnot Europejskich. W artykule przedstawiono stan wdrożenia do prawa krajowego dziesięciu dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, należących do właściwości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Skuteczność systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Zofia Pawłowska

Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinno dawać przedsiębiorstwu wymierne korzyści, związane przede wszystkim z poprawą warunków pracy. Czy tak jest w rzeczywistości. W artykule przedstawiono efekty, osiągane przez różne przedsiębiorstwa wdrażające systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz podstawowe warunki skutecznego funkcjonowania tych systemów.

Jak zarządzać stresem w pracy?
Roman Cieślak

Stres jest spostrzegany jako jedna z podstawowych uciążliwości w miejscu pracy. Jest wymieniany przez pracowników jako drugi w kolejności czynnik szkodzący zdrowiu, zaraz po hałasie. W związku z tym coraz częściej podejmowane są interwencje, mające na celu zapobieganie stresowi w pracy oraz niwelowanie negatywnych skutków tego stresu. W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia, dotyczące konstrukcji programów prewencyjnych, mających na celu zarządzanie stresem w miejscu pracy.

Odzież ostrzegawcza - wymagania i ocena materiałów
Adam Pościk, Krzysztof Łężak

Zagrożenia związane z potrąceniem przez pojazdy samochodowe należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. Jednym ze skutecznych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej. Zadaniem tego typu odzieży jest wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi na drogach miejskich. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji odzieży ostrzegawczej oraz właściwości fotometrycznych stosowanych materiałów.

Katalog przemysłowych zabezpieczeń przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym
Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska, Zbigniew Engel

Artykuł przedstawia katalog wybranych przemysłowych zabezpieczeń przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Przedstawiono parametry akustyczne materiałów, wyrobów i elementów stosowanych do ochrony przed hałasem niskoczęstotliwościowym.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP