Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | 7-8/2002 | 9/2002 | 10/2002 | 11/2002 | 12/2002

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5 (370) MAJ 2002


Modelowanie wypadków przy pracy (2)
Leszek Pietrzak

W drugiej części artykułu przedstawione zostały modele stosowane do badania wypadków przy pracy i ustalania ich przyczyn oraz modele wypadków stosowane do celów statystycznych. Omówiono podstawowe cechy charakteryzujące poszczególne modele.

Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi
Krzysztof Baszczyński

W publikacji przedstawiono problematyką wypadków przy pracy związanych z uderzeniami w głową człowieka nastąpującymi z kierunków bocznych. Zaprezentowano, opracowaną w CIOP, metodyką badań zdolnoúci amortyzacji i odpornoúci na przebicie przemysłowych hełmów ochronnych poddawanych uderzeniom bocznym. Omówiono uzyskane wyniki badań, których obiektami były powszechnie stosowane w Polsce hełmy ochronne, dokonano ich oceny i wskazano na metody poprawy parametrów ochronnych.

Telepraca - szanse, korzyści, uciążliwości
Bożena Kurkus-Rozowska, Maria Konarska

Telepraca to nowa forma organizacji pracy, polegająca na uzyskiwaniu, przetwarzaniu oraz przesyłaniu informacji. Jest to praca o charakterze umysłowym, w coraz większym stopniu stwarzająca wysokie wymagania intelektualne i odpowiedzialność. Można im sprostać na dobrze zorganizowanym stanowisku, w optymalnych warunkach pracy, które są kształtowane zarówno przez czynniki środowiska materialnego jak i psychospołecznego. Telepraca jest korzystna ekonomicznie dla pracodawców, jednak niewłaściwie zorganizowana może stwarzać wiele uciążliwości dla pracowników.

Ergonomia oprogramowania - od przepisów do praktyki
Andrzej Najmiec

Pierwsze oficjalne rozporządzenie uwzględniające zasady ergonomii oprogramowania obowiązuje w Polsce od 1 grudnia 1998 roku. Wymienia się w nim sześć podstawowych zasad dotyczących sytuacji projektowania, doboru i modernizacji oprogramowania oraz planowania zadań wykonywanych z zastosowaniem ekranu monitora. Czego dotyczą te wymagania i jak je realizować w praktyce - na te pytania staramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP