Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | 7-8/2002 | 9/2002 | 10/2002 | 11/2002 | 12/2002

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (366) STYCZEŃ 2002


"Przemoc - nowy "czynnik ryzyka zawodowego" w środowisku pracy"
Bogusław B. Kędzia, Stanisław Kowalewski

Narastające zjawisko ekstremalnych aktów przemocy, w krajowych środowiskach o wysokim poziomie ryzyka zawodowego, prowadzące do zabójstw i dużych strat materialnych, wskazuje na konieczność podjęcia zintegrowanych działań specjalistów i instytucji do tego powołanych. Z doświadczeń krajów Unii Europejskiej oraz USA wynika, iż przemoc w środowisku pracy powinna zostać uznana jako czynnik ryzyka zawodowego.

System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (3)
Jerzy S. Michalik

"Omówiono pozostałe elementy i procedury systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym: wymagania związane z efektem domina, dokonywanie zmian w obiekcie niebezpiecznym, wymagania dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, reagowanie na awarie, informowanie społeczeństwa, wykonywanie kontroli, inspekcji oraz nadzoru, regulacje dotyczące skutków transgranicznych, zagospodarowanie terenów oraz sankcje w przypadku niewykonywania obowiązków i procedur systemu. Oceniono zgodność regulacji krajowych z wymaganiami Dyrektywy Seveso II."

Przewody ochronne (2)
Hubert Karski

"W artykule opisano w przystępny sposób najczęściej stosowane w Polsce środki ochrony przeciwporażeniowej, wykorzystujące przewody ochronne, ze zwróceniem uwagi na ich wady i zalety.
Przedstawiono też najistotniejsze wymagania wynikające z aktualnego stanu prawnego."

Przykłady oceny szkodliwości procesu technologicznego
Leszek Pietrzak

W artykule przedstawiono sposób oceny szkodliwości procesu technologicznego na podstawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Pokazano wyniki przykładowej oceny ryzyka zawodowego na jednym ze stanowisk w procesie hutniczym wielkopiecowym oraz wyniki oceny szkodliwości tego procesu i warunki jego stosowania w danym przedsiębiorstwie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP