Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wydarzenia 2014 | Kampania 2014 - KOMUNIKACJA | Kampania 2013 - "Bezpieczna szkoła" | Kampania 2013 - "Przez innowacje do bezpieczeństwa" | Wydarzenia 2013 | Kampania 2012-2013 - "Partnerstwo dla prewencji" | Wydarzenia 2012 | Kampania 2012 - "Prewencja wypadkowa" | Wydarzenia 2011 | Kampania 2011 - "Bezpieczne miejsce pracy" | Wydarzenia 2010 | Kampania społeczna 2010 - "Ryzyko zawodowe w przetwórstwie ..." | Kampania 2009 - "Ryzyko zawodowe w górnictwie" | Wydarzenia 2008 | Kampania 2008 - "Ryzyko zawodowe w budownictwie" | Wydarzenia - 2002-2007 | Seminarium "Młodzi pracownicy-bezpieczny start" 2006 | Piknik edukacyjny "Młodzi pracownicy-bezpieczny start" w Iławie 2006 | Tydzień walki z hałasem 2005 | Piknik edukacyjny w Lubawie 2005


Wydarzenia  2002 - 2007

POSIEDZENIE KOMISJI DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH

W dniu 4 czerwca 2007r. odbędzie się spotkanie inauguracyjne Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych przy CIOP-PIB.
Komisja została powołana na mocy Rozporządzenia Dyrektora CIOP-PIB z dnia 9.03.2007 w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych i 4 lipca rozpoczyna działalność. Wiecej

2007

DNI ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA W ZAMOŚCIU
2 MAJA - 2 CZERWCA 2007Cykl imprez pn. "Dni Zdrowego Kręgosłupa w Zamościu" jest częścią obchodów tegorocznej kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pod hasłem Mniej dźwigaj! realizowanej i koordynowanej w Polsce przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).


Więcej informacji ...
Konferencja prasowa otwierająca kampanię ZDROWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY 2007

W dniu 19 kwietnia 2007 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się konferencja prasowa otwierająca tegoroczną część kampanii ZDROWE I PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY. Konferencja połączona była z pierwszym tegorocznym seminarium, organizowanym w ramach kampanii, w którym uczestniczyli przedstawiciele małych i srednich przedsiębirstw z województwa mazowieckiego.  

Więcej informacji ...

2006

Konferencja prasowa otwierająca kampanię Tydzień Europejsk 2006 "Młodzi pracownicy-bezpieczny start"W dniu 19 czerwca 2006 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa otwierająca polskąedycję kampanii Tydzień Europejski 2006 MŁODZI PRACOWNICY-BEZPIECZNY STRAT".


Patronat honorowy:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator kampanii:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy kampanii:
Państwowa Inspekcja Pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Dokumentacja fotograficzna

PIKNIK EDUKACYJNY
"Młodzi pracownicy-bezpieczny start" w Iławie
W dniach 9-10 czerwca w Iławie odbył się piknik edukacyjny pod hasłem „MŁODZI PRACOWNICY  BEZPIECZNY START” (piknik edukacyjny jest jednym z elementów kampanii organizowanej we wszystkich krajach UE, adresowanej do młodych pracowników, rozpoczynających pracę zawodową).

Więcej informacji...
www.ciop.pl, www.mlodzipracownicy.pl
2005

Konferencja Prasowa "(NIE)Bezpieczna szkoła"

W dniu 23.09.2005 r. w Cenrtalnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym z inicjatywy Pana Ministra Krzysztoga Patera odbyła się Konferencja prasowa nt. "(NIE)Bezpieczna szkoła", dotycząca problematyki narażanie dziaci i młodzieży na czynniki zagrażające zdrowiu w środowisku szkolnym, a zwłaszcza obciążenia mięśniowo-szkieletowe i hałas.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów publicznych zainteresowani problemami młodego pokolenia Polaków.

Na Konferencji Prasowej odbyła się premiera filmu oświatowego pt. "Szkoło nie psuj dzieciom kręgosłupa", opracowanego w CIOP-PIB i udostępnionego na stronie internetowej Instytutu.
Film przedstawia zagadnienia związane z wpływem codziennych czynności na stan kręgosłupa dziecka, a w szczególności wpływem czynności wykonywanych w szkole oraz stylu życia. Główny nacisk położony został na zagrożenia wynikające z nadmiernego obciążenia kręgosłupa podczas noszenia tornistra. Nadmierny ciężar tornistra lub pochylenie ciała wymuszone przez ten ciężar powoduje zwiększenie obciążenia kręgosłupa oraz mięśni tułowia. Przedstawione w filmie zalecenia opracowane na podstawie wyników badań naukowych, wskazują iż masa tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała dziecka.
Sceny zawarte w filmie przedstawiają skutki wynikające z niewłaściwego noszenia tornistra, a także pokazują w jaki sposób podnosić i przenosić tornister.
Zwrócono także uwagę na to, że dla prawidłowego rozwoju dziecka ważna jest pozycja ciała jaką przyjmuje podczas siedzenia w szkolnej ławce. Optymalna, przedstawiona w filmie pozycja ciała nie powoduje nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, a w szczególności kręgosłupa.
Szerszym zagadnieniem jest codzienny tryb życia dzieci. W filmie zaprezentowano czynniki, na które rodzice powinni zwrócić uwagę: właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, sposób spędzania wolnego czasu.
Film, obok przedstawienia czynników zagrożeń determinujących powstawanie schorzeń kręgosłupa, prezentuje zalecenia, które wskażą dzieciom jak zdrowo żyć i rosnąć.

PIKNIK EDUKACYJNY
HAŁAS I ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU

11 czerwca 2005 r., LubawaW dniu 11 czerwca br. w Lubawie, w przeddzień obchodów Dni Lubawy, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się Piknik Edukacyjny pt.: „Hałas i zagrożenia wypadkowe w przemyśle drzewnym”. Piknik jest realizowany w ramach polskiej edycji kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pod hasłem Stop hałasowi!

Ideą zorganizowania Pikniku Edukacyjnego w Lubawie jest dotarcie z informacjami na temat zagrożenia hałasem i działaniami promującymi bezpieczeństwo pracy do szerokiego grona pracowników firm stolarskich oraz lokalnej społeczności.

Więcej informacjiTYDZIEŃ WALKI Z HAŁASEM
30 MAJA - 5 CZERWCA 2005, PUŁAWY


Cykl imprez pn. Tydzień Walki z Hałasem w Puławach jest częścią obchodów tegorocznej kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pod hasłem Stop hałasowi! realizowanej i koordynowanej w Polsce przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).Więcej informacji ...2004

W dniu 22 maja 2004 r. w IŁAWIE odbył się  Piknik Edukacyjny pod hasłem "Budować bezpiecznie"   (relacja fotograficzna)

Miejsce Spotkania: Amfiteatr Miejski - Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Niepodległości 13. Otwarcie Pikniku: godz. 11.00,  Program


 • Gospodarze:        Burmistrz Miasta Iława
                              Starosta Powiatu Iławskiego
 • Organizatorzy:    Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
                              Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.
                              Państwowa Inspekcja Pracy
 • Patronat:             Ministerstwo Gospodarki i Pracy
                              Główny Inspektor Pracy
 • Patronat medialny:   Gazeta Iławska
                                    TV3 Olsztyn


Ideą zorganizowania Pikniku Edukacyjnego w Iławie było dotarcie z informacjami i działaniami promujacymi bezpieczeństwo pracy do szerokiego grona pracowników firm budowlanych, zwłaszcza małych i średnich. Tego typu przedsiębiorstwa dominują w regionie warmińsko-mazurskim. Jest to także region, który zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby wypadków.
W Pikniku wzięli udział pracodawcy i pracownicy z firm budowlanych, którzy zostali zaproszeni przez organizatorów do udziału w imprezie, m.in. podczas konferencji dotyczącej prawa budowlanego, która odbyła się w kwietniu br., w siedzibie starostwa w Iławie. Uczestnikami Pikniku byli także mieszkańcy Iławy.
W programie merytorycznym Pikniku przewidziano m.in.: prezentację środków ochrony indywidualnej, pokazy bezpiecznej pracy, pomiary czynników niebezpiecznych, projekcję filmów na temat bezpieczeństwa pracy, wystawę plakatów i wydawnictw, udzielanie porad i konsultacji przez pracowników Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) i Państwowej Inspekcji Pracy, konkursy dla pracowników firm budowlanych oraz konkursy rysunkowe dla dzieci.

Piknik był poprzedzony ogłoszeniami w lokalnej prasie i stacji radiowej oraz plakatową akcją informacyjną prowadzoną na terenie całego powiatu. Jednocześnie od kwietnia w czterech szkołach na terenie Iławy trwał konkurs na plakat o tematyce "Uczmy się i bawmy bezpiecznie", którego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas imprezy.

Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Informacyjnej z Panem Hansem-Horstem Konkolewskim, Dyrektorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i Panem Finnem Sheye, Menadżerem Europejskiej Sieci Informacyjnej Agencji

W dniu 14 kwietnia 2004 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste spotkanie połączone z konferencją prasową.  

Więcej informacji

Utworzenie grupy pilotażowej Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, podjął się utworzenia Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, której podstawowym celem będzie zapewnienie kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja rozwiązań służących poprawie warunków pracy. W listopadzie 2003 r. została utworzona grupa pilotażowa tej Sieci.

Więcej informacji

2003

Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

W dniu 28 kwietnia 2003 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP związane z obchodami "Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy".

Obchodzony od 1996 roku przez związki zawodowe Miedzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy w roku 2003 został wpisany do oficjalnego kalendarza Międzynarodowej Organizacji Pracy jako "Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy".

Posiedzenie Zespołu Koodynacyjnego

W dniu 12 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego
ds.  Programu Wieloletniego pn. "Dostosowanie warunków pracy w Polsce
do standardów Unii Europejskiej".

Porządek posiedzenia:


1. Powitanie gości i wręczenie powołań Członkom Zespołu Koordynacyjnego
   Programu Wieloletniego - Pani Krystyna Tokarska-Biernacik, Podsekretarz Stanu
   w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2. Prezentacja Programu Wieloletniego pn. "Dostosowanie warunków pracy w Polsce
   do standardów Unii Europejskiej" - Prof. dr hab. med. Danuta Koradecka

3. Dyskusja

4. Ocena wykonania w 2002 r. zadań programu wieloletniego pn. "Dostosowanie
    warunków pracy  w Polsce do standardów Unii Europejskiej" - projekt stanowiska
    - Prof. dr hab. inż. Jerzy Sadowski

Dokumentacja fotograficzna posiedzenia2002

Wyższy status CIOP

Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 6 listopada 2002 r. wniosek ministra pracy o nadanie Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.

więcej

Wręczenie Statuetek PRO LABORE SECURO

„W Centralnym Instytucie Ochrony pracy długo rozważano, w jaki sposób można uhonorować ludzi wyjątkowych, których działalność na rzecz bezpiecznych warunków pracy w Polsce jest godna uznania. Postanowiono dla tych specjalnych osób stworzyć coś specjalnego. W ten sposób powstała koncepcja stworzenia Statuetki PRO LABORE SECURO – Za Bezpieczną Pracę. Statuetki, która byłaby zarówno zwyczajna jak praca i niezwykła, jak niezwykli są ludzie, którzy nie oczekując dla siebie poklasku pełnią służbę publiczną pracując na rzecz bezpieczeństwa innych.”
Pani Profesor Danuta KoradeckaW dniu 16 września 2002 r. Kapituła Statuetki PRO LABORE SECURO w składzie:
 • dr Krzysztof Benczek
 • prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Engel
 • prof. dr hab. med. Marcin Kamiński
 • prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
 • prof. zw. dr Tadeusz Nowacki
 • mgr Tadeusz Zając

przyznała kolejne już statuetki za dokonania na polu działalności publicznej – w tym naukowej – na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy następującym osobom:
 • ś.p. Profesor w Zakładzie Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy,
  Pan prof. dr hab. n.med. Krzysztof Kwarecki
  • Podstawową dziedziną zainteresowań ś.p. Pana prof. Krzysztofa Kwareckiego była chronobiologia. Pan prof. Krzysztof Kwarecki był członkiem założycielem, a następnie wieloletnim członkiem Zarządu European Society for Chronobiology. W związku z zainteresowaniami chronofizjologicznymi był także członkiem grupy inicjującej powstanie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na King George Island. Od 1997 roku Pan prof. Krzysztof Kwarecki był pracownikiem Zakładu Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, gdzie podjął badania nad skutkami zdrowotnymi pracy prowadzonej w nie fizjologicznym rytmie (praca nocna, zmianowa, ponad 8-godzinna). Cykl badań rozpoczęty przez Pana Profesora ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy i zdrowia coraz większych grup zawodowych, w tym związanych z komunikacja i transportem, a także służbą zdrowia. Był twórczym naukowcem, dla wielu nauczycielem i mistrzem, człowiekiem ogromnej życzliwości i serdecznym przyjacielem.
 • Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Pani Aleksandra Wiktorow
  • Pani prof. Aleksandra Wiktorow, przez wiele lat była podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Sprawowała nadzór nad Departamentami Warunków Pracy, a także Ubezpieczeń Społecznych. Nadzorowała także działalność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Obecnie Pani prof. Aleksandra Wiktorow pełni funkcję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   Cechą charakterystyczną sylwetki Pani prof. Aleksandry Wiktorow jest nie tylko ogromna wiedza i profesjonalizm w spełnianiu funkcji, ale także ogromna życzliwość i otwartość w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów, w tym problemów ochrony pracy.
   Pani Aleksandra Wiktorow jest wzorem urzędnika państwowego.
 • Instytut Techniki Budowlanej
  Pan prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Sadowski
  • Pan prof. Jerzy Sadowski zainicjował w latach pięćdziesiątych na szeroką skalę badania z zakresu akustyki budowlanej i akustyki wnętrz opracowując podstawowe normy z akustyki budowlanej i podstawy projektowania ochron przeciwhałasowych i akustyki pomieszczeń, a w następnych latach zainicjował i rozwinął nowy; dział akustyki - akustykę urbanistyczną.
   Pan prof. Jerzy Sadowski od 1958 roku pracuje w Instytucie Techniki Budowlanej, od 1959 roku do chwili obecnej jako kierownik Zakładu Akustyki.
   Pan prof. Jerzy Sadowski działając w Zespole Kształtowania i Ochrony Środowiska przy istniejącym wówczas Komitecie Nauki i Techniki uczestniczył w opracowaniu przyjętego uchwałą Rady Ministrów programu zwalczania hałasu w zakładach pracy w latach 1971 – 75.
   W 1984 roku Pan prof. Jerzy Sadowski był współautorem opracowanego przez Zespół Komitetu Akustyki PAN, raportu pt. "Zagrożenie hałasem i wibracjami w Polsce". Jego osobowość i dorobek naukowy stanowią znaczny wkład w rozwój polskiej szkoły akustyki.
 • Z-ca Głównego Inspektora Pracy
  Pan Jerzy Wroński
  • Pan Jerzy WROŃSKI od 1962 roku aktywnie i konsekwentnie zajmuje się problematyką dotyczącą bezpieczeństwa pracy.
   W Państwowej Inspekcji Pracy Pan Jerzy Wroński zaczął pracę z chwilą jej zorganizowania, tj. w 1981 r. a funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy do spraw nadzoru pełni od 1997 r. Autorytet merytoryczny oraz wielka rzetelność charakteryzuje sylwetkę Pana Jerzego Wrońskiego na tym trudnym stanowisku.
 • FIAT Auto Poland S.A.
  Pan Enrico Pavoni
  • Pan Enrico Pavoni od 1995 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki FIAT Polska Sp. z o.o. Zarządzana przez Niego Spółka aktywnie działa w zakresie poprawy warunków pracy. Zaszczytu i przyjemności tej współpracy doświadczamy na co dzień. Współpraca ta odbywa się między innymi w ramach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. W wyniku tej działalności Spółka FIAT Polska wdrożyła szereg rozwiązań kształtujących bezpieczne warunki pracy w tym opracowanych w Instytucie.
 • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
  Pan Andrzej Mackiewicz
  • Pan Andrzej Mackiewicz pracuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy od 1982 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
   Na szczególne podkreślenie zasługuje wkład Pana Andrzeja Mackiewicza w realizację budowy obecnej siedziby Instytutu. Również wielokierunkowość podejmowanej w Instytucie tematyki oraz zmieniające się zasady finansowania badań i działalności placówek naukowych wymagały aktywnego i twórczego reagowania Pana Andrzeja Mackiewicza na nowe wyzwania w zakresie rozwiązań ekonomiczno-organizacyjnych. Duże zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za powierzone Mu zadania oraz posiadana wiedza fachowa i doświadczenie praktyczne są bardzo cenne w realizacji zadań Instytutu.
 • Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  Pani dr inż. Zofia Pawłowska
 • Główny Księgowy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy
  Pani Lucyna Czarzasta
  • Pani Lucyna Czarzasta pracuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy od 1980 roku, a od roku 1982 na stanowisku Głównego Księgowego. W okresie tym Pani Lucyna Czarzasta wniosła istotny wkład w doskonalenie gospodarki finansowej Instytutu, a zwłaszcza w czasie wdrażania reformy gospodarczej i związanych z tym zmianami w zakresie finansowania jednostek badawczych. Zróżnicowanie formy działalności Instytutu wymagało od Pani Lucyny Czarzastej nie tylko dużej wiedzy, ale także ogromnego zaangażowania w rozwiązywanie bieżących problemów gospodarki finansowej.
 • Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa w Centrali SPEDPOL Sp. z o.o.
  Pan Tadeusz Leszczyński
  • Pan Tadeusz Leszczyński jest głównym specjalistą ds. bezpieczeństwa w centrali Spedpolu. Jest twórcą oryginalnego systemu transportu materiałów niebezpiecznych. Pan Tadeusz Leszczyński jest certyfikowanym Doradcą ds. transportu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz twórcą i autorem licznych witryn internetowych, m.in. transportu materiałów niebezpiecznych. Pan Tadeusz Leszczyński od wielu lat aktywnie uczestniczy w Forum Liderów Pracy, będąc jedną z czołowych postaci w środowisku specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa pracy.

Statuetki zostały wręczone podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 28 listopada 2002 r. w sali konferencyjnej ZUS.

Laureaci Statuetki:


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Szkoło, nie psuj dzieciom kręgosłupa !


Zapobieganie skrzywieniom kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym
Film [16 MB]
Film [6,8 MB]