Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Lokalizacja i kontakt | PROGRAM WIELOLETNI | Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich | Komisja ds Etyki Badań Naukowych | Komisja Dyscyplinarna Instytutu | BIP | Informacje dla Pracowników CIOP-PIB


Informacje ogólne dot. aspektów etyki w badaniach naukowych

Etyka w nauce

… istnieje od zawsze. Bardzo szybki rozwój nauki i techniki w XX w., a przecież trwa on nadal, spowodował podniesienie wielu poważnych kwestii etycznych w zakresie prowadzonych badań. Problem ten dotyczy przed wszystkim badań z udziałem człowieka i zwierząt.
W najbardziej ogólnym ujęciu można powiedzieć, że etyka jest nauką o tym, co „dobre”, a co „złe”. Ramy tej oceny są od dawna wyznaczone przez różne dyscypliny nauki, przede wszystkim filozofię, oraz religię. Jednak współczesna nauka otwiera wciąż nowe możliwości i rzuca ambitne wyzwania, tak, że badacz coraz częściej staje przed dylematem:

Jak prowadzić badania atrakcyjne z naukowego punktu widzenia, ale w sposób chroniący prawa i bezpieczeństwo badacza, przedmiotu badań i innych członków społeczeństwa?

Jak prowadzić odpowiedzialne badania naukowe, tzn. takie, w których respektowane są i chronione wszystkie prawa natury etycznej, filozoficznej i prawnej?

O stanowisku Polskiej Akademii Nauk ws. etyki w badaniach naukowych można dowiedzieć się odwiedzając stronę internatową PAN/ komitety/ komitety problemowe:

         ken.pan.pl

a o stanowisku Unii Europejskiej, odwiedzając stronę:

         europa.eu.int/comm/research/science-society/page_en.cfm?id=3205

oraz

Warto też zapoznać się z treścią dokumentu opracowanego w 2000r. przez Zespół ds. Etyki w Nauce przy Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych pn.: Dobra praktyka naukowa:

         http://kbn.icm.edu.pl/etyka/praktyka.html

oraz dokumentu opracowanego w 2001 r. i nowelizowane ostatnio w 2006 r. przez Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN pn.: Dobre obyczaje w nauce – zbiór zasad i wytycznych:

         ken.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=46

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93