Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wydarzenia 2014 | Kampania 2014 - KOMUNIKACJA | Kampania 2013 - "Bezpieczna szkoła" | Kampania 2013 - "Przez innowacje do bezpieczeństwa" | Wydarzenia 2013 | Kampania 2012-2013 - "Partnerstwo dla prewencji" | Wydarzenia 2012 | Kampania 2012 - "Prewencja wypadkowa" | Wydarzenia 2011 | Kampania 2011 - "Bezpieczne miejsce pracy" | Wydarzenia 2010 | Kampania społeczna 2010 - "Ryzyko zawodowe w przetwórstwie ..." | Kampania 2009 - "Ryzyko zawodowe w górnictwie" | Wydarzenia 2008 | Kampania 2008 - "Ryzyko zawodowe w budownictwie" | Wydarzenia - 2002-2007 | Seminarium "Młodzi pracownicy-bezpieczny start" 2006 | Piknik edukacyjny "Młodzi pracownicy-bezpieczny start" w Iławie 2006 | Tydzień walki z hałasem 2005 | Piknik edukacyjny w Lubawie 2005

Obchody Europejskiego  Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w  Pracy

EU-OSHA zaprasza  pracodawców i pracowników do kreowania wspólnej strategii na rzecz zdrowego i  bezpiecznego miejsca pracy.

2012-10-22

W tym roku, podczas Europejskiego  Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przypadającego na dni 22 -26  października, podkreślana będzie rola współpracy pomiędzy pracodawcami a  pracownikami w celu kształtowania bezpiecznych, zdrowych i bardziej wydajnych  miejsc pracy. Założenia merytoryczne tego przedsięwzięcia wpisują się w kampanię na rzecz  zdrowych miejsc pracy, noszącą nazwę „Partnerstwo dla prewencji“ i organizowaną  przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz jej  partnerów w UE i poza jej granicami.

"Bezpieczeństwo i higiena w pracy ważne są dla wszystkich, ale sukces w  tym obszarze możemy osiągnąć jedynie dzięki współpracy", wyjaśnia dr  Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA. Dobrym  przykładem tego, co można osiągnąć dzięki współdziałaniu pracodawców i  pracowników, była budowa Parku Olimpijskiego w Londynie, na potrzeby igrzysk w  2012 r., stanowiąca największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w Europie, w  którym uczestniczyło około 36 tys. pracowników. Była to pierwsza budowa  stadionu olimpijskiego, podczas której nie odnotowano ofiar śmiertelnych, co  było możliwe dzięki silnemu przywództwu, efektywnym kanałom komunikacji oraz  zaangażowaniu pracowników i partnerów w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy – dodała. Z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w  Pracy, EU-OSHA przygotowała dwa praktyczne przewodniki dotyczące przywództwa w  zarządzaniu kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz zaangażowania w nie  pracowników wszystkich szczebli.

„Przywództwo w  zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Praktyczny przewodnik”  zapewnia liderom biznesu praktyczne informacje o możliwościach poprawy  bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez skuteczne przywództwo, zaangażowanie  pracowników oraz bieżącą ocenę stosowanych procedur bhp. Przewodnik „Udział  pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy”  pokazuje, w jaki sposób pracownicy mogą wykorzystywać swoją wiedzę, aktywnie  współdziałając z kierownictwem na rzecz poprawy warunków pracy. Określa on  role, zakres odpowiedzialności i obowiązki prawne pracowników i ich przedstawicieli  oraz pracodawców. Przewodnik zawiera również bardzo przydatne listy kontrolne, umożliwiające  praktyczną ocenę udziału pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Materiały  oferowane przez EU-OSHA dostępne są też w formie aplikacji na iPada,  zatytułowanej „Partnerstwo – kampania na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc  pracy”, zawierającej cenne narzędzia i zasoby informacji, przeznaczone dla  pracowników oraz kadry kierowniczej.

W  Polsce kampania „Partnerstwo dla prewencji” jest realizowana przez Centralny  Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl). W Instytucie można zamówić materiały  kampanii oraz uzyskać informacje merytoryczne na związane z nią. tematy W organizacji  przedsięwzięć kampanii biorą udział także jej partnerzy – przedsiębiorstwa i  organizacje, takie jak np. polscy członkowie sieci Enterprise Europe Network (http://een.org.pl/), pełniący w sieci rolę ambasadorów bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia. W związku z kampanią i Europejskim Tygodniem  Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 30 października br. w Warszawie odbędzie się otwarcie pokonkursowej wystawy  plakatów pt. „Aktywni 50+”. Będzie połączone z wręczeniem nagród laureatom –  artystom plastykom i studentom akademii sztuk pięknych. Wszyscy zainteresowani  bezpieczeństwem pracy oraz tym, jak sztuka plakatu może być wykorzystana do  promowania tematyki pracy są zaproszeni na tę uroczystość i do obejrzenia  wystawy, do siedziby Centralnego Instytutu Ochrony Pracy przy ul.  Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

Linki
„Przywództwo  w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Praktyczny  przewodnik. Praktyczny przewodnik
Udział pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny  pracy. Praktyczny przewodnik
Pobierz bezpłatną  aplikację na iPada
Wydarzenia i działania w  ramach kampanii w całej Europie

Dodatkowe informacje:

  1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) działa na rzecz uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i  wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia  wiarygodne, zrównoważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie służące zwiększaniu  poziomu wiedzy. Agencja została powołana przez Unię Europejską w 1996 r. i ma  siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza ona przedstawicieli Komisji  Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji  pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw  członkowskich UE-27 i spoza tych państw. W Polsce rolę krajowego punktu  centralnego Agencji pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut  Badawczy (www.ciop.pl).
Zapraszamy do śledzenia naszego profilu w serwisie Twitter, odwiedzania bloga Agencji lub subskrybowania  naszego comiesięcznego biuletynu informacyjnego OSHmail. Aby regularnie otrzymywać wiadomości i informacje z EU-OSHA, można  również subskrybować nasz kanał RSS.

http://osha.europa.eu
  1. Kampania „Partnerstwo dla prewencji” prowadzona  w latach 2012-2013 jest przedsięwzięciem zdecentralizowanym i  zaprojektowanym tak, by wesprzeć władze krajowe, przedsiębiorstwa,  organizacje, kadrę kierowniczą, pracowników i ich przedstawicieli oraz inne  zainteresowane strony w dialogu, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa  i zdrowia w pracy. W ramach kampanii realizowanych będzie szereg działań na  szczeblu krajowym i europejskim, w tym spotkania i seminaria gromadzące  krajowych partnerów kampanii. Do udziału w kampanii szczególnie zachęca  się małe i średnie przedsiębiorstwa. Zapraszamy na stronę kampanii: www.healthy-workplaces.eu.
Dodatkowe informacje:
Ewa Zachariasz, PRIMUM Public Relations, e.zachariasz@primum.pl, 22 690 67 50

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP