Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2009 | 2/2009 | 3/2009 | 4/2009 | 5/2009 | 6/2009 | 7-8/2009 | 9/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10 (457) PAŹDZIERNIK 2009


Hałas w szkołach (2) - wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz jego profilaka
Danuta Augustyńska, Jan Radosz

W drugiej części artykułu omówiono wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz ogólne zasady profilaktyki zagrożeń hałasem w szkołach.

Wspomaganie strażaka w warunkach ekstremalnego zagrożenia - monitorowanie stanu ruch/bezruch
Grzegorz Owczarek, Grzegorz Gralewicz, Remigiusz Danych, Bartosz Ostrowski

Ocena stanu ruch/bezruch jest istotnym elementem określającym motorykę osób znajdujących się w sytuacjach niebezpiecznych. W artykule przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych modelowych układów do monitorowania stanu ruch/bezruch. Zdefiniowano i wyznaczono tzw. współczynniki sprawności modułu pomiarowego do określenia stanu ruch/bezruch. Zbadano układy z czujnikiem przyspieszeń liniowych, akcelerometrem oraz czujnikiem mechanicznym. Wyniki badań pozwoliły na wybór metody monitorowania ruchu w projektowanej odzieży dla strażaków.

Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce
Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek, Krzysztof Grzegorczyk, Stefan Gredecki, Mariusz Piękniewski, Leszek Słomka, Paweł Janik, Dariusz Dziwulski, Sławomir Zając

W artykule omówiono przyczyny zdarzeń o charakterze awaryjnym w transporcie drogowym niebezpiecznych towarów. W ocenie Transportowego Dozoru Technicznego prawie 100% zdarzeń awaryjnych ma związek z przyczynami eksploatacyjnymi, takimi jak brak lub niewłaściwe kwalifikacje obsługi, lekceważenie przepisów, niedostosowanie prędkości jazdy do warunków atmosferycznych lub stanu drogi.

Według danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zdecydowaną większość przyczyn zdarzeń o znamionach poważnej awarii stanowią wypadki drogowe spowodowane brakiem lub niewłaściwymi kwalifikacjami obsługi oraz lekceważeniem przepisów ruchu drogowego. Z analiz Państwowej Straży Pożarnej wynika, że liczba miejscowych zagrożeń chemicznych i ekologicznych w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych spowodowanych niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu w latach 2005-2007 wyniosła 550, co oznacza 56% ogólnej ich liczby.

Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian
Agnieszka Wolska, Andrzej Najmiec

Postęp naukowo-techniczny ciągle zmienia warunki pracy na stanowiskach komputerowych oraz daje możliwości nowych zastosowań sprzętu komputerowego. W artykule omówione zostały te zmiany w świetle wymagań dyrektywy 90/270/EWG. Przedstawiono także propozycje zmian w zapisach tej dyrektywy.

Najważniejsze zagrożenia powodujące katastrofy w polskich podziemnych zakładach górniczych
Krzysztof Matuszewski

W artykule przedstawiono informacje na temat największych katastrof w podziemnych zakładach górniczych na świecie i w Polsce. Omówiono zagrożenie wybuchem metanu, pyłu węglowego, tąpaniami, pożarowe, wyrzutami gazów i skał, a także zagrożenia współwystępujące, które mogą spowodować katastrofy górnicze. Największe niebezpieczeństwo wystąpienia katastrof górniczych, poza kopalniami węgla kamiennego, ma miejsce podczas prowadzenia robót górniczych w KGHM Polska Miedź S.A. i dotyczy zagrożenia tąpaniami. Największe katastrofy górnicze w kopalniach węgla kamiennego mogą być spowodowane poprzez wybuchy pyłu węglowego oraz metanu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOPPaździernik 2009