Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | TAYLOR WOODOROW | BIRSE RAIL | TRANSCO | BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES | VEHICLE SERVICES ROYAL MAIL GROUP | ASTRAZENECA | HUNTSMAN PETROCHEMICALS | BRADFORD&BINGLEY | PORT OF LONDON AUTHORITY | ST REGIS PAPER COMPANY


ST REGIS PAPER COMPANY - system zarządzania BHP

Przedsiębiorstwo ST Regis Paper Company wytwarza ponad milion ton papieru rocznie. Zatrudnia ono 1800 pracowników. Na przełomie 1995/96 roku zanotowano w przedsiębiorstwie ST Regis Paper Company dwa wypadki śmiertelne. Skłoniło to zarząd przedsiębiorstwa do wprowadzenia istotnych zmian w obszarze funkcjonowania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby zmniejszyć liczbę wypadków i urazów w pracy firma przeprowadziła całkowity przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Następnie dokonała niezbędnych usprawnień systemu:
  • dokonano przeglądu i weryfikacji procedur systemu zarządzania BHP,
  • podjęto współpracę z zewnętrznymi ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zainwestowano kilka milionów funtów na poprawę funkcjonowania i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń,
  • wprowadzono regularne spotkania menedżerów ze specjalistami ds. BHP i przedstawicielami załogi,
  • zagwarantowano wszystkim pracownikom i menedżerom dostęp do odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny w pracy.

„Wdrożenie programu „bezpieczne zachowania’’ wzmocniło postawę wszystkich pracowników. Nowa inicjatywa po raz pierwszy pozwoliła każdemu być osobiście odpowiedzialnym za bezpieczeństwo swoje i innych’’.

Paul Booth, Vice Dyrektor ds. Produkcji i Technologii (na Europę)

Kierownictwo najwyższego szczebla i związki zawodowe były całkowicie zaangażowane w doskonalenie systemu zarządzania BHP w ST Regis Paper Company. Dyrektor Generalny był odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy na poziomie zarządu.

Osiągnięte korzyści:

  • odnotowano 61% spadek wypadków skutkujących absencją w pracy (z 4,9 do 1,9 na 100 zatrudnionych),
  • odnotowano 64% spadek wskaźnika wszystkich wypadków (z 2,37 do 0,85 na 100 000 przepracowanych godzin).

Koszt-korzyść:

Aby usprawnić system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy skorzystano z usług ekspertów zewnętrznych, które kosztowały 100 tys. funtów. Dodatkowo szkolenia kadry kierowniczej kosztowały 75 tys. funtów.

Spadek absencji wygenerował oszczędności rzędu 100 tys. funtów rocznie. Rosnące oszczędności i ogromny spadek roszczeń z tytułu wypadku przy pracy przyniosą dalsze korzyści finansowe w przyszłości.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP