Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zarządzanie strategiczne BHP | Perspektywa rozwoju | Perspektywa procesów wewnętrznych | Perspektywa klientów wewnętrznych | Perspektywa finansowa | Mierniki


Zrównoważona karta wyników została opracowana do oceny realizacji strategii globalnej przedsiębiorstwa. Pozwala ona przełożyć strategię na system mierników, za pomocą, których można kompleksowo ocenić efektywność i skuteczność działań realizowanych w przedsiębiorstwie.

Obecnie zrównoważona kartę wyników stosuje się w odniesieniu nie tylko do całej firmy i jej strategii globalnej, ale również w odniesieniu do wybranych obszarów przedsiębiorstwa m.in. do obszaru zasobów ludzkich czy bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy wypracowano ogólny model takiej karty dla obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, który może stanowić punkt wyjścia dla opracowania indywidualnych kart dla każdego przedsiębiorstwa.

Proponowany model pozwala spojrzeć na realizację działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, podobnie jak klasyczny model zrównoważonej karty wyników, z czterech perspektyw:

  • perspektywy rozwoju, czyli kluczowych z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy cech i umiejętności pracowników oraz stosowanych metod pracy,
  • perspektywy procesów wewnętrznych czyli sposobu realizacji działań w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • perspektywy klientów wewnętrznych czyli tego w jaki sposób pracownicy postrzegają bezpieczeństwo i jaki im zapewniono poziom bezpieczeństwa,
  • perspektywy finansowej czyli nakładów na realizację działań w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz strat ponoszonych w wyniku niewłaściwych warunków pracy.Model zrównoważonej karty wyników dla obszaru BHP

Za pomocą zrównoważonej karty wyników można pokazać w jaki sposób zmiana poziomu miernika jednej perspektywy wpływa na zmianę poziomu mierników wyżej położonej perspektywy, Tym samym można stwierdzić jakie czynniki wpływają na skuteczną realizację procesów organizacyjnych i w jaki sposób skuteczna realizacja procesów przekłada się na poziom kosztów i przychodów przedsiębiorstwa.

Zestaw kluczowych mierników poszczególnych perspektyw do zastosowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy nimi, które przedstawiono w tym Dziale, uzyskano w wyniku kilkuletnich badań prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP