Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Zasady wyliczania zintegrowanego wskaźnika zarządzania BHP | Wyliczanie zintegrowanego wskaźnika zarządzania BHP

Zintegrowany wskaźnik

Jak w prosty sposób ocenić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze BHP?  

Próbą odpowiedzi na to pytanie jest zintegrowany wskaźnik zarządzania BHP, opracowany przez zespół specjalistów Health and Safety Executive w Wielkiej Brytanii. Wskaźnik ten ma w prosty sposób informować o sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i jest obliczany na podstawie pięciu następujących wskaźników cząstkowych:
  • 1 - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • 2 – Wypadki przy pracy
  • 3 - Absencja chorobowa
  • 4 - Ochrona zdrowia w pracy
  • 5 – Poważne awarie i zdarzenia mogące je spowodować.

Wartość każdego ze wskaźników cząstkowych, podobnie jak wskaźnika zintegrowanego, zawierać się może w przedziale 1 – 10, przy czym większa wartość oznacza lepsze funkcjonowanie w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego warto stosować ten wskaźnik?

Wśród podstawowych argumentów, przemawiających za jego stosowaniem wymienić można:
  • możliwość kompleksowej oceny funkcjonowania w obszarze BHP, z wykorzystaniem powszechnie stosowanych i uznawanych wskaźników,
  • możliwość porównywania funkcjonowania różnych przedsiębiorstw w obszarze BHP,
  • możliwość identyfikowania obszarów wymagających doskonalenia.

Zapraszamy do obliczenia zintegrowanego wskaźnika zarządzania BHP dla Państwa przedsiębiorstwa.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP