Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zarządzanie procesowe BHP - informacje ogólne | Poradnik | Model systemu zarządzania BHP w ujęciu procesowym


W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do zarządzania, które polega na zarządzaniu poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz pojedynczymi działaniami, istota zarządzania procesowego sprowadza się do zarządzania całymi sekwencjami działań, czyli procesami, w realizacji których uczestniczy zazwyczaj kilka komórek organizacyjnych.
Model procesu


Doświadczenia praktyków w zakresie zarządzania procesowego wykazują, że na stykach między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa występują największe nieprawidłowości, które zakłócają przebieg procesów biznesowych i tam należy szukać możliwości usprawnień funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotyczy to wszystkich procesów organizacyjnych.

Jednakże procesowe podejście do zarządzania organizacją koncentruje się głównie na procesach strategicznych i operacyjnych, tj. procesach tworzących wartość dodaną, a więc kluczowych z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa oraz klienta. W mniejszym zaś stopniu zwraca się uwagę na procesy pomocnicze, do których można również zaliczyć procesy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W tym dziale znajdą Państwo odpowiedź jak zarządzać procesami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także model systemu zarządzania BHP w ujęciu procesowym wraz z graficzną prezentacją procesów BHP oraz licznymi wzorami formularzy pomocnymi w utrzymaniu każdego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, niezależnie czy jest on zorientowany procesowo czy nie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP