Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Systemy zarządzania BHP | Dobre praktyki | Koszty i korzyści | Zintegrowany wskaźnik | Zarządzanie procesowe BHP | Zarządzanie strategiczne BHP | Odpowiedzialność społeczna biznesu


Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Przedsiębiorstwa powinny doskonalić zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zarówno w trosce o swoich pracowników, jak i wyniki ekonomiczne i pozycję na rynku. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pomaga nie tylko w spełnieniu wymagań obowiązującego prawa, ale także:
  • zapewnia właściwą ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,
  • wpływa na ograniczenie strat związanych z wypadkami przy pracy, chorobami związanymi z pracą i niewłaściwymi warunkami pracy, a także na wzrost jakości i wydajności pracy oraz pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa,
  • wspiera uczenie się i innowacyjność,
  • zapewnia właściwe i odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem związanym z istniejącymi w przedsiębiorstwie zagrożeniami,
  • ułatwia pracownikom zrozumienie zagrożeń i konieczności stosowania właściwych środków ochrony.

Odwiedzając strony tego serwisu mogą Państwo między innymi:
  • dowiedzieć się więcej na temat zasad i metod skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • poznać przykłady dobrych praktyk, które pomogły przedsiębiorstwom osiągnąć sukces,
  • ocenić swój system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ocenić funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem zintegrowanego wskaźnika zarządzania BHP,
  • poznać zasady i narzędzia analizy kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy!

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOPPORADNIK wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  w przedsiębiorstwie

zobacz


Program ON-LINE  internetowej oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie

zobacz