Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Dobre praktyki - informacje ogólne | Wdrażanie systemu zarządzania BHP | Partycypacja pracownicza | Przywództwo w zakresie BHP | Korzyści dla biznesu


Rodzaj i sposób prowadzenia działań ukierunkowanych na poprawę skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zależą od formalnej struktury wdrożonego systemu, wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działalności. Niemniej jednak pewne działania i rozwiązania prowadzące do poprawy oceny ryzyka zawodowego, wzrostu skuteczności działań profilaktycznych, poprawy komunikacji w zakresie BHP czy wzrostu świadomości zagrożeń wśród pracowników, wdrożone w jednym przedsiębiorstwie mogą być z powodzeniem stosowane w innych przedsiębiorstwach, zainteresowanych doskonaleniem systemów zarządzania BHP.

Ten dział został poświęcony dobrym praktykom w zakresie doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czyli rozwiązaniom, które już zostały wdrożone, mającym często charakter innowacyjny, a co najważniejsze, przynoszącymi wymierne korzyści i mogącymi być z powodzeniem stosowane w różnych przedsiębiorstwach.
Znajdą tu Państwo opisy dobrych praktyk stosowanych w różnych przedsiębiorstwach zarówno w kraju i za granicą odnoszące się do następujących zagadnień:
  • wdrażanie systemów zarządzania BHP
  • partycypacja pracownicza
  • przywództwo w zakresie BHP
  • korzyści dla biznesu

Zachęcamy również do korzystania z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: http://pl.osha.eu.int/good_practice/index.stm

Będziemy również wdzięczni za podzielenie się z nami informacjami o dobrych praktykach, które wdrożyli Państwo w celu doskonalenia systemów zarządzania BHP w swoich przedsiębiorstwach. Informacje o tych praktykach prosimy przekazywać na adres: wikar@ciop.pl.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP