Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | HILTON | BRE


HILTON

W styczniu 2003 roku Wolfgang Neumann został mianowany na prezesa spółki HIlton na Wielką Brytanię i Irlandię. Posiadając długoletnie doświadczenie w sektorze hotelowym zdawał on sobie sprawę jak istotne dla działalności hotelowej jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od samego początku swojej działalności Wolfgang Neumann postawił na pierwszym miejscu sprawy BHP, w których widział czynnik poprawy efektywności przedsiębiorstwa. Jego celem było usprawnienie komunikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwłaszcza usprawnienie i zwiększenie zgłaszalności wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz przekazywania informacji o osiągnięciach w zakresie bezpieczeństwa.

Dzięki nowemu podejściu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • włączono aspekty BHP do wszystkich działań operacyjnych (zakupy, serwis, IT),
  • stworzono sieć służb BHP na potrzeby hoteli działających na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii,
  • spawy BHP stały się stałym punktem omawianym na spotkaniach kierownictwa.

Wolfgang Neumann aktywnie włączał się w zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy:
  • osobiście uczestniczył w spotkaniach pracowników służb BHP,
  • osobiście wysyłał miale do pracowników propagujące sprawy bezpieczeństwa i inicjatywy podejmowane w tym zakresie,
  • współpracował z zespołem ds. badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,
  • osobiście przeglądał dokumentację BHP, sprawdzał czy cele strategiczne przedsiębiorstwa i cele w zakresie bezpieczeństwa nie są sprzeczne i czy są realizowane.

Osiągnięte efekty:

W latach 2003-2004 poziom bezpieczeństwa w sieci hoteli Hilton na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii znacząco wzrósł. Wzrosła wiedza i świadomość pracowników i kierowników w zakresie kosztów i korzyści w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Znacznie poprawiła się komunikacja między kierownictwem i personelem co przyczyniło się do lepszego funkcjonowania hoteli.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP