Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | HILTON | BRE


BRE

Prywatyzacja w 1997 firmy BRE świadczącej usługi doradcze, certyfikujące oraz prowadzącej badania w sektorze budowlanym roku przyczyniła się do wielu gwałtownych zmian i dywersyfikacji działalności czemu towarzyszył wzrost liczby zagrożeń oraz pojawienie się nowych. Guy Hammersley po trzydziestoletnim doświadczeniu w branży budowlanej został mianowany  w 2003 roku dyrektorem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w BRE.

Stał się on pasjonatem hasła BRE: „Budujemy lepszy świat”, które dla niego oznaczało również budowanie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy. Jego zdaniem:

"Bezpieczeństwo i higiena pracy” stanowią integralna część działalności biznesowej. Dyrektorzy, którzy nie wykazują przywództwa w tym obszarze tracą jako dyrektorzy podwładnych oczach podwładnych i niszczą swoje przedsiębiorstwo".

Guy Hammersley, Dyrektor ds. BHP, BRE

Guy Hammersley po dokonaniu przeglądu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w pierwszej kolejności przeprowadził szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich dyrektorów oraz kadry kierowniczej średniego szczebla.

Wprowadził on również regularne spotkania i dyskusje w zakresie BHP na różnych szczeblach organizacyjnych z udziałem Dyrekcji oraz regularne wizytowanie zakładu pracy przez Dyrekcję. Z jego inicjatywy zorganizowano kampanie pn. „Wielka Piątka”, której celem było zwrócenie uwagi na pięć największych zagrożeń występujących w miejscu pracy.

Sam Guy Hammersley osobiście się angażuje w różne inicjatywy, współredaguje zakładowy biuletyn nt. bezpieczeństwa.

„Guy jest prawdziwym wzorem dyrektora ds. BHP. W mojej trzydziestoletniej karierze nigdy nie spotkałem dyrektora, który by zrobił tak dużo dla bezpieczeństwa i higieny pracy”

Roger Kevern, kierownik ds. BHP

Osiągnięte efekty:

Zmiany w podejściu do spraw BHP zainicjowane przez Guy Hammersley przyczyniły się do zarówno do poprawy warunków pracy jak i do ograniczenia kosztów ponoszonych z tytułu niewłaściwych warunków pracy, a w szczególności do:
  • spadku o 50% wskaźnika częstości ciężkich wypadków,
  • poprawy zgłaszalności zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych oraz poprawy skuteczności badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,
  • ograniczenie liczby odszkodować z tytułu wypadków przy pracy do zera,
  • ograniczenie absencji oraz fluktuacji kadr.

„Nie sądzę abyśmy mogli być tu, gdzie jesteśmy bez zaangażowania pracowników. Mamy wyraźnie lepsze wyniki, mniej tracimy czasu z powodu wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, odnotowujemy niższą absencję chorobową. To bezpośrednie efekty. Pośrednie efekty można ujrzeć w produktywności. Zupełnie szczerze, bezpieczne i uporządkowane stanowisko pracy staje się produktywnym stanowiskiem pracy”

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP