Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | TAYLOR WOODOROW | BIRSE RAIL | TRANSCO | BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES | VEHICLE SERVICES ROYAL MAIL GROUP | ASTRAZENECA | HUNTSMAN PETROCHEMICALS | BRADFORD&BINGLEY | PORT OF LONDON AUTHORITY | ST REGIS PAPER COMPANY


TAYLOR WOODOROW – kultura bezpieczeństwa

Przedsiębiorstwo Taylor Woodorow, brytyjski deweloper zatrudniający ponad 7 tys. ludzi na całym świecie postrzegane jest zarówno przez pracowników jak i kontrahentów jako firma bezpieczna i produktywna.

Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo wskutek wypadków przy pracy, wszelkich roszczeń, opóźnień działalności są minimalne. Wizerunek bezpiecznego pracodawcy ułatwia przedsiębiorstwu sprzedaż produktów i pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników.

Analizy produktywności i benchmarking przedsiębiorstwie obszarze bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie Taylor Woodorow pokazują, ze obszary, w których obserwuje się najlepsze osiągnięcia z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia należą również do obszarów najbardziej produktywnych.

„Szczerze wierzę, że do naszej odpowiedzialności należy zapewnienie zdrowia pracownikom i stworzenie kultury bezpieczeństwa, która jest sercem naszego biznesu. Dobre zdrowie i bezpieczeństwo pracy sprzyjają dobremu biznesowi’’.
Iaian Napier, Dyrektor, Taylor Woodrow plc.


Firma Taylor Wodorow postawiła sobie dwa strategiczne cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • promowanie takiej kultury pracy, dzięki której nikt nie cierpi z powodu urazów i chorób zawodowych oraz
  • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy – pozycja na rynku pracy zależy w dużym stopniu od reputacji, jaką może poszczycić się przedsiębiorstwo.


„Stwierdzenie, że sektor budowlany jest niebezpieczny nie jest akceptowalne przez Taylor Woodrow pl’’.
Danis MacDaid,  Dyrektor, Taylor Woodrow plc.


Firma Taylor Woodrow buduje kulturę bezpieczeństwa poprzez aktywne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności poprzez:
  • ocenę, stosowanie zachęt i nagradzanie zachowań pracowników, które przyczyniają się do kreowania bezpiecznego środowiska pracy oraz pomagają zrealizować cele przedsiębiorstwa,
  • zapewnienie pracownikom niezbędnych szkoleń, wytycznych i informacji w zakresie BHP,
  • zapewnienie realizacji strategii przedsiębiorstwa w zakresie BHP przez wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, w ramach systemu zarządzania BHP, który umożliwia szczegółową ocenę realizacji strategii  
  • ciągłe doskonalenie przez ustanowienie kryteriów i celów BHP wykraczających poza minimalne wymagania prawne i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP.


„Wysoki poziom bezpieczeństwa jest oznaką dobrego zarządzania. Tym, którzy uważają, że bezpieczeństwo dużo kosztuje chciałbym powiedzieć, że jego brak kosztuje dużo więcej’’.
Paul Lampie. Dyrektor, Taylor Woodrow plc.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP