Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | TAYLOR WOODOROW | BIRSE RAIL | TRANSCO | BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES | VEHICLE SERVICES ROYAL MAIL GROUP | ASTRAZENECA | HUNTSMAN PETROCHEMICALS | BRADFORD&BINGLEY | PORT OF LONDON AUTHORITY | ST REGIS PAPER COMPANY


TVEHICLE SERVICES ROYAL MAIL GROUP - system zarządzania BHP

Podstwowa dzialalnoscią Royall Mail Group jest utrzymywanie floty samochodowej (ok. 30.000 pojazdów) na terenie Wielkiej Brytanii na potrzeby publicznej firmy Royal Mail Group. Firma Vehicle Services powstała w 1997 i zatrudnia 1500 pracowników.

Uznano, że aby ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i poziom absencji oraz liczbę odszkodowań z tytułu niewłaściwych warunków pracy konieczne jest wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

„Bezpieczeństwo pracowników jest sprawą najwyższej rangi. Poprawa bezpieczeństwa jest kluczem do wzrostu efektywności i kontroli kosztów’’.

( Phil O’Gorman, Dyrektor, Vehicle Services )

Wszyscy członkowie Zarządu Vehicle Service’ podeszli do zmian entuzjastycznie. Oczekiwali, że wdrożenie systemu zarządzania BHP wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyczyni się do zmniejszenia strat powodowanych wypadkami przy pracy. Praca nad wdrożeniem  systemem była wspierana przez związki zawodowe.
  • wdrożono systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wytyczne „Skuteczny system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”  opracowane przez Health and Safety Executive,
  • wprowadzono coroczne audity zarządzania BHP,
  • wzmocniono pro-aktywną rolę specjalistów ds. BHP nadając im uprawnienia menadżera w prowadzeniu niektórych działań jak badanie okoliczności wypadków przy pracy, przedstawianie propozycji usprawnień oraz monitorowania ich przebiegu,
  • opracowano roczne Plany Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które stał się podstawowym  ogniwem łączącym cele BHP z celami strategicznymi przedsiębiorstwa,
  • opracowano system reagowania w przypadku roszczeń powypadkowych,

Osiągnięte korzyści:

Wraz z wdrożeniem systemu zarządzania BHP wprowadzono bardziej efektywne metody badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz monitorowania warunków pracy oraz audity. W efekcie wdrożenie systemu w Vehicle Services przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a w szczególności przyniosło:
  • spadek wskaźnika wypadków przy pracy o 40%,
  • spadek absencji pracowników o 40%, co przyniosło firmie 700 tys. funtów oszczędności,
  • spadek w 2002 r. liczby roszczeń z tytułu odszkodowań powypadkowych z ok. 30 do 17 rocznie.

Sprawdzony w Vehicle Services system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  zostanie wdrożony w oddziale Logistyki Royal Mail.

Koszt-korzyść:

Oszacowano, że poniesione koszty wdrożenia systemu zarządzania BHP zwrócą w ciągu 6 miesięcy. Całkowite koszty systemu zarządzania oszacowano na ok. 160 tys. funtów rocznie i obejmowały one koszty pracy (pośrednie i bezpośrednie) dwóch ekspertów zewnętrznych oraz koszty wstępne zaprojektowania systemu zarządzania BHP. Wskutek spadku liczby absencji i roszczeń cywilno-prawnych przedsiębiorstwo zaoszczędziło 370 tys. funtów rocznie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP