Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | TAYLOR WOODOROW | BIRSE RAIL | TRANSCO | BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES | VEHICLE SERVICES ROYAL MAIL GROUP | ASTRAZENECA | HUNTSMAN PETROCHEMICALS | BRADFORD&BINGLEY | PORT OF LONDON AUTHORITY | ST REGIS PAPER COMPANY


HUNTSMAN PETROCHEMICALS - program „bezpieczne zachowania”

Przedsiębiorstwo Huntsman Petrochemicals zatrudnia 300 pracowników. Pomimo doskonałych wyników dotyczących w obszarze bezpieczeństwa firma Huntsman Petrochemicals zauważyła, że wiele problemów w zakresie bezpieczeństwa nadal nie zostało rozwiązanych. Aby ograniczyć liczbę wypadków w zakładzie pracy oraz podwyższyć niezawodność firmy zdecydowano się na wprowadzenie programu „bezpieczne zachowania".

„Wdrożenie programu „bezpieczne zachowania’’ wzmocniło postawę wszystkich pracowników. Nowa inicjatywa po raz pierwszy pozwoliła każdemu być osobiście odpowiedzialnym za bezpieczeństwo swoje i innych’’.

Paul Booth, Vice Dyrektor ds. Produkcji i Technologii (na Europę)

W celu realizacji programu powołano zespoły pracownicze odpowiedzialne za wdrożenie programu, w ramach którego:
 • opracowano system informacji zwrotnej dla wszystkich pracowników,
 • ułatwiono pracownikom rozpoznawanie i obserwację sytuacji niebezpiecznych. Każdy pracownik był upoważniony do zgłaszania swoich propozycji usprawnień w ramach realizowanego programu,

  „Kiedy wykonuję codzienne zadania, cały czas przypominam sobie rzeczy, a których nie powinienem robić. Zauważyłem, że niektóre z nich wcześniej ignorowałem’’.

  S Gell, technik. Huntsman Petrochemicals.

 • zorganizowano szkolenia dla pracowników, koordynatorów i obserwatorów programu.
 • stworzono system monitoringu bezpiecznych zachowań w miejscu pracy.

Osiągnięte korzyści:

Wdrożenie programu „bezpieczne zachowania” przyczyniło się do poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz finansów w Huntsman Petrochemicals, a w szczególności:
 • w ciągu 18 miesięcy od wprowadzenia programu nie odnotowano żadnych wypadków przy pracy,
 • wskaźnik wypadków spadł z 3 na 200 tys. przepracowanych godzin na przełomie 1997/98 roku do poziomu 0 na przełomie 2002/2003 roku,
 • wzrosła świadomość dotyczącej kwestii bezpiecznego zachowania w miejscu pracy,
 • wzrósł udział i zaangażowanie pracowników w zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie,
 • zaoszczędzono 250 tys. funtów rocznie wskutek bardziej efektywnego zużycia energii elektrycznej. Spadek zużycia energii bezpośrednio wpłynął na obniżkę podatków,
 • obniżyły się o 32% koszty wypłat przeznaczanych na ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy,
 • znacznie obniżyły się koszty operacyjne.

Koszt-korzyść:

Średnie roczne koszty programu „bezpieczne zachowania” kształtowały się na poziomie 238 tysięcy funtów. Obejmowały one koszty oprogramowania komputerowego, koszty szkolenia, koszty poświęconego czasu na wdrażanie programu oraz koszty wynagrodzenia dla koordynatorów programu. Oszczędności spowodowane efektywniejszym zużyciem energii kształtowały się na poziomie 250 tys. funtów rocznie. Oszczędności wynikające z lepszego wykorzystania energii i zmniejszenia wypłat z tytułu ubezpieczeń powypadkowych znacznie przewyższały roczny koszt wdrożenia i realizacji programu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP