Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | TAYLOR WOODOROW | BIRSE RAIL | TRANSCO | BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES | VEHICLE SERVICES ROYAL MAIL GROUP | ASTRAZENECA | HUNTSMAN PETROCHEMICALS | BRADFORD&BINGLEY | PORT OF LONDON AUTHORITY | ST REGIS PAPER COMPANY


PORT OF LONDON AUTHORITY - zarządzanie absencją i chorobami zawodowymi

Władze portu zatrudniają 365 pracowników. Zadaniem portu jest zapewnienie bezpiecznej nawigacji podczas przypływów i odpływów na Tamizie.

Przedsiębiorstwo postanowiło zmniejszyć liczbę chorób zawodowych w miejscu pracy i zagwarantować swoim pracownikom opiekę podczas okresu chorobowego. W związku z powyższym władze zdecydowały się na wprowadzenie programu zarządzania absencjami i chorobami zawodowymi, który objął swoim zakresem:
  • zgłaszanie lekarzowi zakładowemu każdego przypadku długoterminowej absencji chorobowej,
  • przeprowadzanie wywiadów z pracownikami po chorobie i sformułowanie zaleceń przez lekarzy zakładowych w związku z bezpiecznym powrotem pracowników do pracy w przypadku, gdy nie są w stanie wykonywać dotychczasowych obowiązków w pełnym zakresie,
  • zaangażowanie menedżerów w proces zarządzania absencją pracowników,
  • szkolenia dla menedżerów i pracowników,
  • zapewnienie dostępu do porad lekarskich.

Osiągnięte korzyści:

Skutkiem wdrożenia nowego programu jest
  • spadek absencji ogółem o 70% ( z 11-12% w 1999 roku do 3-3,4% w 2003 roku),
  • spadek liczby pracowników pozostających na długotrwałej absencji z 15-16 pracowników do 2-3 pracowników rocznie,
  • większe zaangażowanie pracowników w świadczenie usług i wykonywaną pracę.
  • wzrost świadomości i wiedzy menedżerów poszczególnych działów na temat skutków wywołanych chorobami zawodowymi i długotrwałą absencją.


Wszyscy pracownicy są świadomi, że absencje są skutecznie zarządzane. To wpłynęło pozytywnie na morale tych pracowników, którzy musieli przystosować się do pracy po długim okresie chorobowym’’.

Glenn Wita, Dyrektor ds. Personalnych

Koszt-korzyść:

Wdrożenie programu zarządzania absencją i chorobami zawodowymi kosztowało 16 tys. funtów rocznie. Czas menedżerów przeznaczony na zarządzanie absencjami nie zmienił się, aczkolwiek większą uwagę zwracają oni obecnie na identyfikacji przyczyn absencji niż analizę jej skutków.

Dokładne oszczędności wynikające ze spadku absencji nie zostały jeszcze policzone (ze względu na dość szeroką rozpiętość pensji w zakładzie). Jednakże 70% spadek absencji, który odnotowano w firmie odpowiada kosztowi zatrudnienia 30 pracownikom. Korzyści wynikające ze spadku absencji znacznie przeważają nad dodatkowym kosztem, które przedsiębiorstwo zmuszone było by ponieść gdyby liczba chorób zawodowych nie zostałaby ograniczona.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP